Pacification or liberation?

Konference i Berlin om politiske fanger

I påsken 1999 mødtes knap 400 mennesker i Berlin til konferencen 'Pacification or Liberation' om politiske fanger i hele verden. Af konferencen udsprang ideen om et fange-tema i GAIA. Internationalt Forum deltog med fem aktivister.

Af Niels Zeuthen

Politiske fanger fra alle dele af verden var til stede i Berlin, og et væld af temaer blev diskuteret. Flere deltagere havde personlige erfaringer med mord, fængslinger, tortur og forsvindinger - begreber man ikke altid har tæt inde på livet i det daglige politiske arbejde. Der er en klar tendens til, at undertrykkelsen i Europa og USA er præventiv eller skjult, mens den i mange af de andre repræsenterede lande er mere direkte og voldelig. Begge slags undertrykkelse blev behandlet på konferencen, hvor ét af temaerne var statsundertrykkelse; de mange måder undertrykkelsen fra statens side udformes og hvilke muligheder for modstand der kan findes.

Modstanden kommer først og fremmest til udtryk inden for fængslets egne mure. En workshop behandlede "menneskelig værdighed, modstand og organisering under fængsling". På hvilke måder kan kan fanger organisere sig? - både for at bidrage til kampen udenfor, men også for at forbedre forholdene inden for fængslets vægge. En af de uhyggeligste former for tortur er den systematiske nedbrydning af fangernes identitet, som ofte finder sted. Her er de kvindelige fanger en særligt udsat gruppe, og den seksuelle tortur et særligt udspekuleret middel. På hvilke måder nedbrydes kvinder, og hvordan kan kvinderne kæmpe imod, var temaet for én af konferencens workshops. Læs her i bladet den kvindelige politiske fange M's historie.

Men en vigtig del af arbejdet med politiske fanger foregår uden for fængslerne og bliver gjort af pårørende og politiske aktivister. Hvordan venner og familie konkret kan handle i forbindelse med anholdelser, deporteringer og forsvindinger blev diskuteret. Og juridisk støtte til anklagede og fængslede i form af advokathjælp, støttegrupper og overvågning af retssager var emnet i gruppen "politisk hjælp og retshjælp". Endelig var og er en vigtig diskussion "kampen for solidaritet". Hvilke politiske fanger skal venstrefløjen være solidarisk med, og hvordan organiserer vi solidariteten?

Initiativtagere til konferencen var fire organisationer fra Palæstina, Baskerlandet, Italien og Tyskland - grupper der arbejder med politiske fanger både inden for og uden for egne landegrænser.