Oversigt: Hvor står Colombias venstrefløj i dag

Colombias venstrefløj oplever lige nu en opblomstring og samling af kræfter, som ikke er set i mange år. I denne nye samling spiller fredsprocessen en vigtig rolle og drivkræfterne er bl.a. de radikale studenterbevægelser og bondebevægelser, som IF i mange år har samarbejdet med. 

AF CHRISTINE LUNDGAARD, AMÉRICAGRUPPEN 

I Colombia står venstre øjen i opposition til det siddende regime under ledelse af den konservative Juan Manuel Santos. Groft sagt kan man dele Colombias venstre øj op i to dele: Den reformistiske som arbejder for reformer inden for det nuværende system - og den revolutionære som ikke tror på grundlæggende forandringer inden for de eksisterende rammer, men som arbejder for fred og for en revolution inspireret af de seneste års forandringer i bl.a. Bolivia og Venezuela.

En modpol uden tiltrækningskraft

De seneste år har Colombias moderate opposition været samlet i valgalliancen Polo Democrático Alternativo som således har udgjort den parlamentariske centrum-venstresamling. Her finder vi bl.a. en række forhenværende guerillaledere, som efter tidligere fredsprocesser er drejet langt til højre. Polo, som den brogede alliance kaldes i daglig tale, tæller også politiske løsgængere, som mangler en platform for at kunne stille op til senat og kongres. Polo har, ud over en håndfuld parlamentarikere, også indtil for nylig haft borgmesterposten i Bogotá. De sidste par år er en række kendte politikere gået ud af Polo og har bygget nye partier og alliancer omkring deres egne personer. 

Kommunistpartiet sværmer

En af disse udbrydere er Colombias kommunistparti PCC, som havde to medlemmer i senatet dengang de endnu var med i Polo Democrático Alternativo. PCC fokuserer mere og mere på parlamentet og i mindre grad på at bygge folkelige bevægelser op og deltage i fælles protester. Kommunistpartiet valgte dog at gå med i den nye folkelige venstrefløjsparaply Marcha Patriótica, men blev på den baggrund smidt ud af Polo.

Da partiet ikke selv er opstillingsberettiget mangler kommunistpartiet en valgplatform. I dag bakker partiet op om Unión Patriótica som valgplatform.

En tur mere i manegen - Netop Unión Patriótica er faktisk et tidligere venstre øjsparti som gik under i 2002 efter mere end 15 års massiv undertryk- kelse. Men op til lokal- og præsidentvalget i 2014 er det tidligere venstrefløjsparti dukket frem igen. Partiet er nemlig opstillingsberettiget, hvilket det er meget besværligt at blive i Colombia. Derfor kan kommunistpartiet og andre bruge UP til at stille op. Den eksilerede aktivist Aida Avella er blevet UP’s præsidentkandidat, selv om hun i mange år har boet i Schweiz, ikke er en del af aktuelle politiske debat i Colombia og ikke har spillet nogen rolle i samlingsbestræbelserne på venstre øjen.

Marcha Patriótica stiller ikke op til valgDen nye venstre øjsparaply Marcha Patriótica er den største samling af folkelige bevægelser i mange år og tilhører den revolutionære del af oppositionen. Mere end 2.000 organisationer og bevægelser har de sidste to år tilsluttet sig. Marcha stiller ikke op når der skal stemmes til lokalvalg og præsidentvalg i maj i år. Bevægelsen mener ikke det er muligt at opnå fremskridt ad parlamentarisk vej, før der er gennemført grundlæggende forandringer i landet. Derfor er prioriteten at opbygge bevægelsen og presse på, for at fredsprocessen resulterer i en ny grundlovgivende forsamling og de nødvendige brud med det nuværende system. I 2013 har bevægelsen oplevet stigende undertrykkelse fra staten og de paramilitære grupper i form af fængslinger og mord på mindst 29 medlemmer.

Guerillaen og venstrefløjen

Congreso de los Pueblos er en anden ny samling af folkelige kræfter i Colombia. Congreso de los Pueblos samler, ligesom Marcha Patriótica, en række studenterbevægelser, bondebevægelser m . og har også 2-3 år på bagen.

Den største colombianske oprørsbevægelse FARC og den mindre oprørsbevægelse ELN er ikke en del af de to venstrefløjsparaplyer. Men ideologisk ligger FARC og Marcha tæt på hinanden, ligesom ELN og Congreso de los Pueblos er ideologisk beslægtet.

Af de to samlingsforsøg, har Marcha Patriótica vokset sig langt større end Congreso de los Pueblos, og er den eneste kraft på venstre øjen som pt. ser ud til på længere sigt, at have styrke til at true det eksisterende system. Begge paraplyer har et ønske om at arbejde sammen og på et senere tidspunkt slå sig sammen.

Der er pt. et større samarbejde mellem de to oprørsbevægelser FARC og ELN end i mange år. Både FARC og ELN arbejder for, at ELN kan indgå i den nuværende fredsproces. Regeringen har dog nægtet, at ELN kan spille en rolle i de aktuelle forhandlinger, men ønsker sig to separate forhandlingsprocesser i hvert sit land, så oprørerne hindres i at lægge fælles pres på regimet.

Internationalt Forum og solidaritetsarbejdet

Det er bl.a. de radikale studenterbevægelser og bondebevægelser, som IF i mange år har samarbejdet med, som er drivkræfter i samlingen og sidste års store fælles strejker og protester. Da IF begyndte solidaritetsarbejdet med Colombias venstrefløj, samarbejdede vi især med kommunistpartiet og ungkommunisterne i JUCO. I dag er venstrefløjen i Marcha Patriótica den vigtigste politiske kraft at støtte og følge for IF. Som antiimperialister støtter vi til enhver tid den politiske bevægelse, der har et klart perspektiv for grundlæggende forandringer i samfundet.