Neoliberalismen

Kære læser

Så er vi klar med et  helt nyt års Gaia-udgivelser. Som sædvanlig udgiver vi 4 numre pr. år og dette er altså det første i 1997. Nummer 2 kommer før sommer, nummer 3 til efteråret og endelig nummer 4 til November/December. Sidste år beskæftigede vi os en del med store tunge emner som imperialisme og specielt neoliberalisme. Vi håber I syntes, det var nogle spændende og brugbare temaer. Vi har tænkt os at fortsætte med at diskutere flere aspekter af neoliberalismens indtog i den globale og nationale magtstruktur. Overalt på kloden vinder markedsmekanismerne frem og hele den neoliberale bølge bliver udråbt som den egentlige årsag til global vækst og fremgang for menneskeheden. Men sandheden er en anden. Flere og flere mennesker lever i absolut fattigdom. Den stadig større polarisering mellem rige og fattige lande og tilsvarende polarisering i de enkelte lande, er et direkte resultat af den neoliberalistiske politik. I de fattige lande skabes en lille overklasse, mens størstedelen af befolkningerne og hovedsageligt kvinderne må betale prisen for det neoliberalistiske projekt.

Vi mener at det er vigtigt at beskæftige sig med og formidle diskussioner, analyser og oplæg om neoliberalisme. Vi må blive i stand til at gennemskue hvad det egentlig vil sige at kapitalismen har transformeret sig til et neoliberalistisk projekt. Hvilke faktorer er indblandet? Er det en grum sammensværgelse fra de onde magthavere eller nogle mekanismer ingen længere kan styre? Hvilke institutioner er primus motor og hvordan udformer projektet sig konkret i de enkelte lande ? Alle disse pørgsmål og mange flere, mener vi er interessante at beskæftige sig med.

Som vi tidligere har sagt, ser vi det som det vigtigste punkt på dagsordenen at opstille strategier og modmagtsteorier til den neoliberalistiske verdensorden. Om det gælder kampen mod øresundsbroen, den anti-racistiske organisering, indianernes kamp i Chiapas, de indiske bønders kamp eller den massive tyske modstand mod atomaffaldet, så har konikterne det tilfælles at de alle er led i et globalt system hvor menneskers og naturens behov tilsidesættes og undertrykkes til fordel for en lille elites stræben efter profit og magt. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Sådan har det kapitalistiske projekt altid været. Det nye er at det foregår i et sammensmeltet globalt perspektiv, at det er planlagt og gennemført udfra nogle globale krav bl. a. fra de transnationale firmaers side om større bevægelsesfrihed og mulighed for at udnytte ressourcerne bedre.

Det neoliberalistiske projekt er samlingen af kapital, militær, banker og finansvæsen, politiske institutioner, G-7 landenes regeringer m.m. Disse komponenter har på globalt plan udviklet hvad de kalder de "frie markedskræfter" til fastholdelse og konsolidering af de nuværende magtstrukturer. I dette nummer af Gaia vil vi benytte temaet til at se nærmere på denne konstellation af magthavere. Vi vil desuden kigge på hvorledes det neoliberalistiske system formår at fastholde mennesker i en bestemt magtstruktur. Nogle steder foregår det via fascistiske metoder og diktatoriske indgreb, andre steder er det via stemmesedler og økonomiske bevillinger. Vi ser lidt på hvad det er for nogle mekanismer der gør sig gældende i begrebet neoliberal magt.

Så vidt temaet i dette nummer, vi ønsker jer god læselyst og håber inderligt på kritik og kommentarer, der kan bringe venstrefløjen videre sammen.

Foruden temaet, har vi som sædvanlig en pose blandet guf fra ind- og udland. Specialt sætter vi fokus på udviklingen i Peru. Siden 17 december 1996 har MRTA holdt ca. 70 mennesker som gidsler i den Japanske ambassade i Lima, med krav om løsladelse af 400 af deres kammerater. I skrivende stund er MRTA stadig i besiddelse af den japanske ambassade, men udviklingen kan selvsagt ændre sig radikalt dag for dag. Vi bringer to artikler, der går bag om den aktuelle situation og belyser Fujimoros regime, et regime der i høj grad indført neoliberalistisk politik. Desuden har vi et interessant interview med Marcos der stadig sidder i den mexicanske jungle og forholder sig til neoliberalismen og situationen i Mexico.

Som noget nyt i Gaia-redaktionen har vi forsøgt at få placeret samtlige temanumre for året, dels som et forsøg på at skabe en politisk kontinuitet i bladet, og dels for at vores læsere kan følge med i de kommende temaer. Der bliver således god mulighed for at bidrage med indlæg og kommentarer. 

Næste nummer af Gaia vil som et alternativ til dette tema, forhold sig til modstandsformer og konkret handling mod neoliberalismen i alle dens afskygninger. Historisk set har folk altid kæmpet og gør det stadig. Overalt findes der forskellige former for modstand. Vi mener der kunne være spændende og politisk motiverende, at beskrive nogle af disse former for oprør og modstand. Nogle eksempler kan være faglige kampe,  væbnet kamp, den politiske forbruger, organiseringer i lokalmiljøet, kvindekampe, græsrodsbevægelser osv. 

Lidt naivt, måske, men under alle omstændigheder, så savner vi en diskussion om hvordan folk kan gribe fat i forskellige måder at forholde sig radikalt til det neoliberalistiske system. Temaet kan være et forsøg på at bryde den afmagt vi alle render rundt med af og til. Måske kan vi motivere nogle til at gribe fat i enkelte modstandsformer. Måske kan vi få følelsen af at alle delkampe og modstandsformer hænger sammen. Hvor små og isolerede kampene end ser ud, så er der en sammenhæng, hvor vi kan få dem til at udgøre en fælles front mod det neoliberalistiske projekt.

I nummer to vil vi ligeledes bringe en del artikler fra Palæstina, et folk der om nogen har prøvet stort set alle former for modstand i deres kamp selvstændighed. Artiklerne skal ses som en optakt til temanummer tre som beskæftiger sig mere indgående med Palæstina. I tema-nummer fire har planlagt at se nærmere på "den økologiske bølge" ud fra et kritisk, politisk udgangspunkt.

Vi ønsker jer alle god læselyst. Husk at lave lidt reklame for GAIA ved f. eks. at give jeres venner et abonnement så vi kan holde næsen oven vandet økonomisk set, og desuden udbrede vores konspiratoriske, snæversynede og sekteriske politik til en bredere kreds. 

Gaia-redaktionen