Mexico Update

Mexico-gruppen i Internationalt Forum informerer

Det mexicanske regeringsparti, PRI har travlt. Der skal være præsidentvalg i år 2000. Étparti-staten er rystet og PRI-mastodonten slår for alvor revner. Facaden pudses ihærdigt op, men spørgsmålet er om det vil lykkes at få flyttet opmærksomheden fra PRI-partiets interne magtkampe, og ikke mindst fra de utallige skandaler, der på trods af en høj grad af kontrol med medierne er sluppet ud til offentligheden.

PRI har dog, som det længst siddende regeringsparti i verden, mange års erfaringer i at bortforklare afsløringer af korruption, narko, mord, og massakrer, men måske lykkes det denne gang de oppositionelle kræfter at bryde med løgnen og det "perfekte diktatur". Det bliver et kapløb med tiden, og spørgsmålet er om Mexico på vej mod år 2000 står på randen af kaos eller på tærsklen til nye tider...

I løbet af sensommeren har regeringen indledt en militær optrapning i Mexicos sydligste delstater. Men i et forsøg på at lægge et tågeslør over den ekskalerende konflikt i Chiapas, inden præsidentvalgs-kampagnen for alvor træder i kraft, lancerede regeringen den 7. september, et tilsyneladende nyt og imødekommende udspil til dialog med den zapatistiske oprørsbevægelse EZLN. Udspillet, som af regeringen omtales som "et nyt skridt mod løsningen af konflikten i Chiapas", præsenterer imidlertid intet nyt under solen. Regeringsforslaget er i realiteten en undergravning af de aftaler, om de oprindelige folks rettigheder og kultur, som regeringen allerede underskrev i 1996 i San Andrés. Desuden nævnes intet om afmilitarisering, hverken med hensyn til hæren, der har 70.000 soldater udstationeret i Chiapas eller med hensyn til den stigende vold mod civilbefolkningen, der udøves af paramilitære grupper.

På trods af hærens jerngreb om Chiapas, spirer utilfredsheden i stigende grad frem rundt omkring i Mexico. Elektricitetsarbejderne demonstrerer mod regeringens neoliberale politik og privatiseringer, og studenterne fortsætter nu på femte måned stædigt deres strejke i Mexico By mod regeringens plan om indførelse af brugerbetaling på universitetet og privatisering af samme. Gensidige sympatierklæringer og møder mellem zapatisterne, de studerende og en busfuld elektricitetsarbejdere i Chiapas er blevet mødt med overdrevne militære aktioner fra regeringens side.

I juli brød regeringen således endnu engang Freds- og Forsoningsloven fra 1995, idet regeringshæren og forskellige politistyrker trængte ind i 14 landsbyer for, som det paradoksalt nok hed sig, "at garantere sikkerheden og den offentlige ro og orden". Een bonde blev dræbt og hundreder sendt på flugt. Fem tusinde soldater blev herefter beordret nærmere zapatisternes vigtigste områder i Lacandona-junglen og i august rykkede hæren ind i den lille landsby Amador Hernández, kun 30 km fra zapatisternes tilholdssted La Realidad. Fra 14 helikoptere sprang faldskærmstropper ned i landsbyen samtidig med at 200 soldater rykkede ind i militærkøretøjer.

Hæren belejrer nu i samarbejde med regeringstro paramilitære grupper 30 landsbyer og det antages at antallet af flygtninge og fordrevne i Chiapas er oppe på omkring 22000. Fredsvagter og menneskerettighedsobservatører rapporterer om grove menneskerettighedskrænkelser, men regeringen vasker sine hænder: Hæren er i Chiapas for at bekæmpe narko, eller for at plante træer, eller for at hjælpe til med vejbyggeriet i junglen, eller for at dele medicin ud...

Regeringen ønsker ikke vidner til overgrebene og de paramilitære grupper sættes nu også ind i hetz-kampagnen mod udlændinge i Chiapas. Den 21. august blev tre fredsvagter overfaldet, de blev bestjålet, gennembanket og truet på livet. Desuden er der udstedt arrestordrer på 15 mexicanske menneskerettighedsobservatører, og skuespillerinden Ofelia Medina blev af Chiapas-guvernøren erklæret uønsket i delstaten på grund af sit store engagement i de indianske folks rettigheder.

Situationen er spændt og det frygtes at PRI, inden for nær fremtid sætter hæren til at "rydde op" i Chiapas før præsidentvalget.

Men zapatisterne står ikke alene. Fra store dele af det mexicanske samfund har der lydt protester mod militæroffensiven. I byen San Cristobal samledes den 23. august op mod 8000 mennesker i en protestmarch, med krav om at regeringen trækker hæren ud af Chiapas og opfylder fredsaftalerne fra San Andrés. I Europa er der indkaldt til møde i det internationale netværk af solidaritetsgrupper, der bakker op om zapatisternes kamp. Aktivister fra forskellige lande vil mødes i Barcelona først i oktober for at udveksle analyser, erfaringer og koordinere de fremtidige kampagner og aktioner.