Leder: Solidaritet - Politiske fanger

Solidaritet

De dræbte i den frygtelige terroraktion i Paris var uskyldige ofre. Lige så uskyldige som den million dræbte og de mange millioner flygtninge som er ofre for den vestlige verdens krig i 8 lande siden 11.september. Terrorgrupper som IS har kun kunnet opstå i det kaos som sønderrevne stater i Mellemøsten og andre steder har oplevet i kølvandet på disse krige. Og i det kaos som diktatorer og sammenbrud i sekulære (og progressive) kræfter har efterladt staterne i. Ydermere har flere af disse reaktionære kræfter fundet støtte og opbakning blandt Vesten i dens forsøg på at fremme egne interesser. Et ekko af denne støtte kender vi fra vor egen statsministers økonomiske støtte til afghanske jihadister - dengang de vendte deres våben mod Sovjet.

Nu skal vi høre ord som, at vi alle ”franske” fordi uskyldige civile har mistet livet på grusom vis. Karakteristisk nok er vi aldrig alle afghanere, irakere mv når bomber og droner rammer uskyldige civile. Ej heller er det tilsyneladende et angreb på hele menneskeheden når endnu flere palæstinensere dør under en ubønhørlig besættelse. Frankrig, ligesom USA tidligere, har lovet evig og ubarmhjertig krig, men det løser ikke selve grunden til at jihadister til stadighed kan og vil rekruttere, og at de selvsamme jihadister tydeligvis ikke bange for at blive slået ihjel. Så krigen bliver evig.

Vi kender resultatet fra tidligere: mere politi og overvågning uden hensyn til dets effektivitet. Mere indvandrerfjendsk politik. Det vil sige flere uskyldige ofre, nemlig dem der flygter fra undertrykkende regimer, sekterisk vold og umulige livsvilkår. Men også fx jødiske civile forsamlinger der skal leve i frygt uanset om de støtter det israelske apartheid-regime eller tværtimod er flygtet eller emigreret fra det.

Krige, fattigdom og flygtningestrømme har sine dybe rødder i det gamle og nye imperialistiske system. Dette system og de reaktionære og undertrykkende regimer er fælles om, at undertrykke sekulære og progressive kræfter. Men det er disse kræfter vi fortsat skal omfatte med vores solidaritet.

Politiske fanger

For Internationalt Forums grupper og aktivister er arbejdet med politiske fanger altid i fokus. De forskellige grupper holder ofte demonstrationer, skriver breve til fanger og solidaritetsudtalelser. Samtidigt rejser IF’s aktivister for at deltage i konferencer om politiske fanger verden rundt og der er kontinuerlig samarbejde med organisationer, der arbejder for løsladelsen og i det mindste forbedring af fangernes vilkår.

For at markere hvor vigtigt en del af organisationens arbejde det er, har IF nu startet en landsdækkende kampagne om politiske fanger, som skal løbe over de kommende tre måneder. Kampagnen bliver en koordineret indsats fra både emne- og lokalgrupperne, og kommer til at indeholde en bred vifte af forskellige arrangementer.

Politiske fanger som repressionsmiddel

Hvorfor har undertrykkende regimer interesse i at fange politisk aktive mennesker? Politiske fanger skal forstås som et repressionsmiddel, som har til formål at undertrykke og bekæmpe revolutionære og antiimperialistiske kampe. Fra statens side handler det om at svække revolutionære kræfter på flere måder og via en enkelt handling. For det første bliver den person, der bliver fængslet, taget ud at det politiske arena og ud af den kamp, som staten ser som en trussel mod sin eksistens. Vi skal huske at politiske fanger bliver primært fængslet, fordi de bliver set som en trussel for den styrende regime og dens allierede. Uanset om vi taler om menneskerettighedsforkæmpere i Palæstina eller faglige aktive i Colombia, er de mennesker, der sidder i statens fængsler, kæmpere, der truer den undertrykkende statusquo ved bl.a. at bekæmpe ulighed og uretfærdighed.

Politiske fanger bliver også brugt som et symbol, der skal afholde andre, fra at vise modstand til staten og dens interesser. Ved at tortere politiske fanger og ved at forsøge at nedbryde dem når de sidder bag murene, forsøger staten også at skræmme fangernes kammerater og alle dem, der overvejer at tilslutte sig kampen. På den måde skal en politisk fængsling ikke kun forstås som en krænkelse mod den enkelte person, der bliver fanget, men også mod alle de andre revolutionære kræfter, som staten forsøger at sætte på plads med dens handlinger.

Kampen fortsætter

I denne situation, er det livsvigtigt at vise vores støtte til både de mennesker, der er politiske fanger, og til deres pårørende og politiske allierede. Den bedste måde at støtte dem på er at vise så ofte som muligt, at de ikke er blevet gemte fordi spærrede inde, og at os, der er udenfor murene, stadig støtter og husker deres kamp. Samtidig handler det om at huske statens magt på, at denne strategi fører til den modsat resultat end den, den havde ønsket sig. Politiske fanger kæmper en lige så vigtig kamp bag tremmerne. Når vi hører fangerne strejker, at de nægter at bøje sig og at de nægter at udlevere deres allierede, bliver fangerne til positive symboler for de antiimperialistiske bevægelser i hele verden. Disse symboler vækker i sidste ende mere modstand mod statens undertrykkende og imperialistiske politik, i stedet for at svække kampen.

Internationalt Forums kampagne om politiske fanger har derfor til fokus at støtte fangerne både gennem oplysningsarrangementer og konkret solidaritet.

Kampagnens arrangementer og internationale gæster

Kampagnen blev sat i gang med en lille reception d. 28. oktober, hvor aktivister dækkede Københavns gader med de flotte plakater, der er blevet trykt til lejligheden. Hvis man befinder sig i København, kan man komme til fredagscafé i Solidaritetshuset d. 13. november, hvor der bliver afholdt en introduktion til kampagnen.

Flere af Internationalt Forums samarbejdspartnere er blevet inviteret til Danmark som et led i kampagnen, og der er mange spændende aktiviteter med internationale gæster i vente.

Américagruppen får besøg af organisationen Lazos de Dignidad fra Colombia, som bliver i Danmark over hele november og deltager i en række aktiviteter landet rundt. I slutning af november kommer der besøg fra Palæstina, og de internationale besøg fra organisationer, der arbejder med politiske fanger fortsætter i både december og januar, med gæster fra både Baskerlandet og Filippinerne. Du kan følge med i kampagnen og dens begivenheder på IF’s hjemmeside og Facebook.