Leder: Nyt oplysningsprojekt

At forandre starter med handling, nok så meget viden og teori er ingen garanti for handling. Men viden og teori er praktiske redskaber for handlende mennesker.

Det kan være svært at se i det korte perspektiv. Men i det lange er det åbenlyst, at Danmark i de senere årtier er blevet dybere integreret i imperialismen. Og det gælder også de herskende tankegange, som udtrykkes i medierne og den politiske verden. Tilsvarende er anti-imperialistiske tankegange blevet svækket. Det er således illustrerende at et (tidligere) anti-militaristisk parti som SF nu står helt bag krigen i Afghanistan, og tilsvarende at Enhedslisten ikke mente, at angrebet på Libyen havde noget at gøre med imperialisme.

Alt det ligger bag IF’s beslutning om, at gøre oplysningsarbejde til en vigtigere del af IF’s politiske virksomhed. Vi ansætter derfor en sekretær, hvis hovedopgave vil være at organisere møder, der udvider vores viden til at omfatte større dele af kloden og andre slags problemstillinger end dem, IF beskæftiger sig med på nuværende tidspunkt. Det være sig nye geografiske regioner, som fx. Vestafrika, samt tværfaglige emner, der er relevante i forhold til anti-imperialistisk arbejde, som fx konflikter over vand og mad. Dertil kommer at disse møder skal afholdes rundt omkring i landet. Både for at inddrage så mange medlemmer af IF som muligt, og blive bredere kendt.

Som sagt er viden ingen garanti for handling. Men for mange kommende anti-imperialister er det et rigtigt godt udgangspunkt når Vestens interesser plejes med bomber og handelsbetingelser, og efterfølgende forklares af de herskende tænketanke.