Leder: Næste årtusinde er vores

Vi i Gaia-redaktionen kan ikke sige os fri for at være påvirket af millenium-feberen. Vi følte at dette sidste blad inden den egentlig ganske imaginære skillelinje mellem dette og næste årtusinde skulle være noget helt specielt. Ideerne var mange, specielt med hen syn til formen. Hvad med en sølvfarvet forside med et udstanset billede af Che - eller vi kunne indlægge en nytårsgave til læserne, eller hvad med helt at ændre vores lay-out ...

I sidste ende blev det dog bladet s indhold der gør dette nummer af Gaia til noget særligt. Vi har brugt "la fin de siecle" til at stoppe op og spørge: Hvordan ser imperialismen egentlig ud lige nu og hvordan bekæmper vi den bedst, så det næste årtusinde kan blive vores årtusinde - socialismens årtusinde? Året igennem har Gaia haft temaartikler om imperialismens udvikling op igennem dette århundrede. Årets og årtusindets sidste blad samler op på temaet og gør status . Med andre ord: Vi er nået frem til nutiden - hvad sker der? Og fremtiden - hvad gør vi? Vi har bedt fire forfattere om at give deres bud på et svar.

Et kort blik på UNDPs statistikker, som vi bringer andetsteds, viser at verdens ressourcer ved århundredets afslutning er mere skævt fordelt end nogensinde. Ti år efter murens fald og etableringen af såkaldte nye verdensorden lever flertallet af jordens befolkning i fattigdom og elendighed. Krige og konflikter er blevet hyppigere og mere brutale, og USA og Europas rolle som aggressiv verdenspoliti er styrket. Og i anledning af den forestående jul kunne man spørge - hvilket land mon står for tur på de vestlige magters ønskeliste?

Ak ja, superpessimisterne på venstrefløjen har gjort det igen og hevet alle de mest forstemmende fakta frem, som om det var noget nyt, kunne en kritisk læser muligvis indvende. Ikke engang til jul får man lov til at glæde sig en stund og hæfte sig ved de gode nyheder. Men selvfølgelig gør man det! Vist er verdens tilstand værre end før set, men rundt omkring i verden findes også masser af modstand med perspektiv og begejstring og gå-på-mod. Aktionerne mod det nyligt overståede WTO-topmøde i Seattle er et godt eksempel. Her skulle repræsentanter for alverdens regeringer og koncerner mødes for at sætte kommende års uretfærdige dagsorden sætte skånselsløs konkurrence og unfair monopol-politik i system, på bekostning af mennesker og miljø. Men Seattles gader var fulde af demonstrerende, aktionerende, gøglende modstandere, og det lykkedes titusinder af aktivister fysisk at blokere mødet. Længe nok til, at de danske repræsentanter, Auken og Helveg Petersen så sig nødsaget til at beklage hændelsen. Det får konsekvenser, sagde de. Om det får konsekvenser til gavn for almindelige mennesker fremfor magtfulde regeringer og multinationale selskaber, er et åbent spørgsmål; i så fald har aktivisterne i Seattle nået deres mål.

Udviklingen i WTO-systemet og de kampe, modstanderne hidtil har vundet på området, behandles grundigt i artiklen 'Erfaringer fra et vendepunkt'. I år 2000 vil Internationalt Forum og Gaia lave kampagne om WTO og frihandelssystemet - vi håber deltagerne og aktionsformerne bliver mangfoldige!

Uenighederne blandt socialister og anti-imperialister starter der hvor vi nærmere skal definere dette kapitalistiske verdenssystem, som vi kalder imperialismen. I dette nummer fremføres groft sagt to syn på sagen. En holdning som dette blad forfægtes af James Petras, afviser at der er sket nævneværdige forandringer i den internationale økonomi. De multinationale selskaber har altid eksisteret og deres tilhørsforhold til USA, Japan og Europa er ikke ændret. Den såkaldte teknologiske revolution og "informationsalderen " er en narresut, som ikke har den altafgørende betydning der tillægges den.

Modstanden mod denne holdning findes i en artikel af Torkil Lauesen. Her hævdes det at verdensøkonomien har gennemgået grundlæggende ændringer, specielt på grund af de voksende finansielle strømme, som underminerer nationalstatens muligheder for at regulere egen økonomi.

De forskellige teorier om imperialismen har selvsagt en konsekvens for hvordan den skal bekæmpes. Kan man i en globaliseret økonomi føre kampen inden for national-statens rammer? Er revolution i et enkelt land overhoved et ønskeligt og realistisk skridt mod socialisme? Hvordan kan man føre en global kamp mod kapitalismens globale institutioner som MAI og WTO?

Alle disse store spørgsmål kan selvfølgelig ikke rummes inden for rammerne af vores ydmyge pamflet . Men vi har gjort hvad vi kunne for at gøre plads. Derfor vil du ikke i dette nummer finde det normale "overflødighedshorn" af artikler om enkelte lande. Og de læsere som savner det mere letfordøjelige stof fra alverdens hjørner vil vi gerne berolige med det samme: Det er en engangs-forestilling alene at hellige bladet til anti-imperialistisk analyse. I det kommende årtusinde(!) vil vi fortsætte den hidtidige redaktionelle linie med et bredt udvalg af artikler som er forskellige både med hensyn til indhold og form. Fordi vi mener at dette giver et fint spejlbillede, både af Internationalt Forum og af venstrefløjen ude som hjemme. Glæd dig til næste nummer af Gaia som bliver et temanummer om Latinamerika.

Godt nytår! 

Redaxen