Leder: Kan fredsforhandlinger bruges til at opnå fred?

Kan fredsforhandlinger bruges til at opnå fred?

Der er i øjeblikket fredsforhandlinger i gang mellem den colombianske oprørsbevægelse FARC og landets regering, for at afslutte 50 års borgerkrig. Forhandlingerne foregår i Havana, Cuba, og Internationalt Forum har besøgt forhandlingerne og fulgt oprørernes overvejelser og resultater.

Det er anledningen til dette temanummer af GAIA, der ser nærmere på en række fredsprocesser rundt om i verden og venstrefløjens strategier og resultater. Kan oprørsbevægelser, der slås mod undertrykkende statsmagter og imperialistiske krigsmaskiner, bruge fredsforhandlinger på magthavernes præmisser til andet end at overgive sig og lægge håbet om forandring på hylden? Kan fredsforhandlinger med undertrykkende regimer og besættelsesmagter bruges til at opnå fred og retfærdighed?

Vi har også talt med Colombias nye voksende venstrefløjs-paraplybevægelse om perspektiverne for en fred, der reelt kan give plads til forandring og sætte en stopper for mange års brutal undertrykkelse af fagforeningsfolk, studerende, bønder og alle andre, der slås mod magthaverne. Kan de folkelige bevægelser i et land som Colombia bruge fredsprocessen til at presse sine krav igennem, og til at samle kræfter og organisere sig?

For de latinamerikanske nabolande og det ”latinamerikanske forår”, hvor stærke folkelige bevægelser de sidste 10-15 år har sat socialisme og demokrati på dagsordenen i en række lande, er Colombias politiske skæbne vigtig. Derfor støtter bl.a. Venezuela, Cuba og Brasiliens regeringer aktivt fredsprocessen.

Og hvad betyder Latinamerikas politiske forandringer for colombianernes mulighed for at slippe ud af det jerngreb, de stadig holdes i af landets politiske og økonomiske elite, med hjælp fra paramilitære grupper og med støtte fra USA? Samtidig ønsker Colombias mest aggressive fjender af fredsprocessen, med ekspræsident Uribe og hans politiske højrehånd Zuluaga i spidsen, at skrotte forhandlingerne og optrappe krigen. Måske for at forhindre, at Colombia slutter sig til de latinamerikanske naboer, hvor større latinamerikansk enhed uden om USA er en fælles strategi.

GAIA ser denne gang også nærmere på fredsprocesser i Vest Sahara, i Filippinerne og i Baskerlandet og det gennemgående dilemma der ligger i at forhandle sig til frem til fred med social retfærdighed med en modpart, som hverken ønsker fred eller retfærdighed. Hvornår er fredsforhandlinger en anti-imperialistisk kampform, der gavner befolkningernes mulighed for at kaste magthaverne på porten og regere selv?