Leder: Exit 1997

Kære Læser

Velkommen til årets sidste nummer af GAIA. Inden du går ombord i de mange spændende artikler, vil redaktionen tillade sig at blive en smule sentimental og se tilbage på året, der snart er gået. De første numre af GAIA i 1997 satte fokus på neoliberalismen. De senere numre har været mere blandede numre, som er kommet langt omkring og har givet plads til debat.

For Internationalt Forum blev 1997 et travlt år med mange forskellige aktiviteter i landegrupperne, flytning af landekontoret i København og mange gode politiske diskussioner. 1997 var også året hvor flere forskellige organisationer gik sammen om at markere 30 års dagen for Ché Guevaras død og den spanske erobring af Latinamerika, og hvor Internationalt Forum gik med i festkommitéen, som sørgede for at præsident Clinton blev budt varmt velkommen til Danmark. Den fornemme gæst fik demonstreret at det ikke er alle, der falder for hans charmeoffensiv og hans dårlige knæ, og at han ikke ubemærket får lov til at vaske hænder for åben skærm og hornmusik.

Vender man blikket mod vores kammerater, i de lande hvor vi arbejder rundt omkring i verden, står det hurtigt klart at 1997 også hér har været et turbulent år. I Latinamerika har 1997 budt på lidt af hvert: I Mexico blev 1997 året hvor PRI-regeringen, ved valget i juli måned, måtte se borgmesterposten i Mexico by gå til oppositionspartiet PRD og det absolutte flertal i kongressen. Dermed blev der sat punktum for partiets næsten 70 år gamle enevældige magtmonopol. Samtidig er volden og overgrebene mod den indianske befolkning i Chiapas eskaleret voldsomt siden at dialogen mellem regeringen og zapatisterne brød sammen i september sidste år. Senest har indbyggerne i Chenalhó-egnen oplevet en voldsbølge, som har kostet adskillige menneskeliv og har fordrevet tusinder af indianske folk fra deres landsbyer. Samtidig har den tidligere fredsmægler, præsten Samuel Ruíz, været udsat for attentatforsøg.

Lidt længere sydpå, i Guatemala, har 1997 dels været det første "fredens år" i 36 år, idet borgerkrigen som bekendt officielt blev afsluttet i de sidste dage af 1996. Men det har ikke betydet en afslutning på volden i landet. Voldskriminaliteten i landet er eksploderet hvilket bl.a. tilskrives forhenværende soldaters aktiviteter. Den politiske vold fortsætter og adskillige aktivister er blevet myrdet i årets løb. Og de grundlæggende problemer i landet er selvsagt ikke blevet løst med fredsaftalen, slet ikke mht. fordelingen af landbrugsjorden. Fattige bønders besættelser af storgodser og voldelige sammenstød mellem bønder og militær og politi har været tilbageværende begivenheder i ’97. Og samtidig sælger den neoliberale regering ud af statens besiddelser: telefonselskab og el-forsyningen er blevet sat til salg på Wall Street. Også i El Salvador var 1997 valg-år. FMLN havde et flot valg, hvor det lykkedes at vriste mange kommuner ud af hænderne på højrefløjspartiet ARENA, herunder den vigtige borgmesterpost i hovedstaden San Salvador. Flertallet af el salvadoranerne bor nu i kommuner som er ledet af FMLN eller hvor FMLN er med i koalitioner. Helt konkret har dette bl.a. betydet at der blev sat en stopper for privatiseringen af landets tele- og kommunikationssystem. De seneste meningsmålinger viser at FMLN nu har ca. 60% af befolkningen bag sig, hvorimod ARENA, efter korruptionsskandaler og interne magtkampe, er gået stærkt tilbage. En af de vigtige opgaver for FMLN er nu at bevise deres styrke frem til præsidentvalget i 1999. Samtidig er der lagt op til en omfattende diskussion af partiets politiske profil - en profil der i dag ikke er klart defineret.

Cuba var i år værter for en international ungdomsfestival. Internationalt Forums Cubagruppe deltog i begivenheden, hvor flere tusinde internationalister tog skarp afstand fra USAs blokade og viste deres solidaritet med det cubanske folk. I mange af de latinamerikanske lande hvor vi arbejder ligner problemstillingerne hinanden. Neoliberal politik, omfattende privatiseringer, skæv fordeling af jorden, fredsaftaler, regeringers halvhjertede forsøg på dialog med oprørsgrupper, guerillaer som omdannes til politiske partier og bliver parlamentarikere - alle disse temaer kan mange af vores kammerater i de forskellige latinamerikanske lande nikke genkendende til. Derfor har vi, som noget nyt i Internationalt Forum, besluttet at danne en Latinamerikagruppe, som skal danne rammen om et mere bredt stykke solidaritetsarbejde og en masse tema-diskussioner og foredrag. Alle er velkomne til at deltage i møderne; så hold ører og øjne åbne i 1998.

Musa Anter fredstoget var et af de initiativer, der for alvor satte fokus på kurdernes frihedskamp i 1997. Som det fremgår af artiklen her i bladet, blev kurdiske og internationale fredsaktivisterne mødt med chikane og vold fra politiets og militærets side, både i Tyrkiet og Tyskland. Tyrkiets behandling af fredsaktivisterne gav det internationale samfund et klart billlede af den undertrykkelse, som kurderne konstant udsættes for. - Og undertrykkelsen er stadig massiv og åbenlys. 1997 blev også året hvor våbenhvilen blev brudt og Tyrkiet endnu engang angreb Sydkurdistan, bombede centrale steder i Kurdistan og dræbte mange civile kurdere.

Et andet folk i Europa, som også kæmper for retten til deres land er baskerne. Baskerlandet kom også i de internationale mediers søgelys i 1997. ETAs likvidering af et konservativt byrådsmedlem, var nok det, som tiltrak størst opmærksomhed og gav anledning til megen diskussion - også i solidaritetsmiljøet. Et andet tema i debatten omkring Baskerlandet i 1997 har været retsagen mod Herri Batasuna og vedtagelsen af en række nye love, som indebærer at politiske aktivister, som viser deres politiske standpunkter på gaden i forbindelse med demonstrationer o.lign., kan dømmes for terrorisme.

Ingen tvivl om at der stadig er brug for at vi viser vores solidaritet med verdens undertrykte folk og at vi fortsætter de politiske diskussioner herhjemme. Derfor er der lagt op til at 1998 bliver et aktivt år. De to første numre af GAIA i 1998 er allerede fastlagte. Det første udkommer først i marts og bliver et kvinde-nummer, hvor vi sætter fokus på kvindernes situation i de lande hvor vi arbejder. Det andet nummer sætter fokus på Europa op til unionsafstemningen.

GAIA-redaktionen ønsker alle et godt og aktivt nytår! Mod imperialisme, neoliberalisme og alle former for undertrykkelse. For venskab og solidaritet på tværs af grænser!