Leder: Det land som alle børn kender

“Det land som alle børn kender” sådan lød en af stroferne i den danske 80’er bandaid-sang, "Giv en hånd til Afrika". Hvis vi ser bort fra det åbenlyst absurde i at betegne Afrika som ét land, så er strofen et interessant udsagn at tage udgangspunkt i.

Hvad er det for en viden, som alle børn, og for den sags skyld alle andre vesteuropæere, har om Afrika? Vi kan lige så godt indrømme det. Da vi besluttede at lave et temanummer om Afrika, var der også nogle temmelig sorte pletter i vores viden om emnet. Der er nemlig sket noget bemærkelsesværdigt med solidaritetsarbejdet. I 1970’erne og 80’erne var Afrika et hot emne blandt aktivisterne i vores egen organisation, Internationalt Forum. Men i takt med, at de nationale befrielsesbevægelser havde vundet uafhængighed fra kolonimagterne, fik de svære og svære ved, at indfri løfterne om lighed og demokrati.

Det ville komme for vidt at skulle redegøre for årsagerne til befrielsesbevægelsernes fallit. Det er klart at den nyvundne uafhængighed ikke var så uafhængig endda. Men vi kan konstatere, at en stor del af solidaritetsarbejdet forsvandt. Og i dag har vi næsten lige så dårlige forudsætninger for at forstå de kampe, der foregår i Afrika, som de børn, som "Giv en hånd til Afrika" henviste til. Vi har mistet kontakten med de sociale bevægelser i Afrika. Derfor er der mere end god grund til at udgive et temanummer som dette. Kampen for frihed og demokrati i Afrika handler om meget mere end korrupte diktaturer og vestlige NGO’er. De sociale bevægelser forsvandt ikke, med den opnåede - såkaldte - uafhængighed. Hvis vi derfor vil forstå og støtte de afrikanske befolkningernes sociale forandringer, så må vi tage udgangspunkt i disse befolkningers egne bevægelser.

Målet med dette nummer af GAIA er, at sætte spot på de mange forskelligartede historier og konflikter, som til stadighed præger Afrika, og gøre det på en måde, så vi faktisk kan lære at forstå kontinentet, som ellers til stadighed mystificeres, som det mørke kontinent.

I dette nummer af GAIA kan du både læse om den historiske beretning om nationaliseringen af kobberminerne i Congo i 1960’erne og USA’s paradoksale rolle i den forbindelse. En blodigt aktuel analyse af konflikten i Somalia, eller om sociale bevægelser i Sydafrikas slum. Vi har også et rejsebrev fra en tur til det besatte Vestsahara. Desuden kan du læse om hvordan rige lande, som USA og Kina, stadig kappes om at komme først til Afrikas ressourcer. Denne gang gælder det olien.

God læselyst!

Redaktionen