Kort om Foreningen af kurdiske militærnægtere ...

Foreningen af kurdiske militærnægtere er netop oprettet af herboende kurdere (der bor ca. 20.000 kurdere i Danmark), der nægter militærtjeneste, fordi den tyrkiske hær fører en udryddelseskrig mod det kurdiske folk i Øst- og Sydøsttyrkiet. Kurderne vil ikke være med i krigen mod deres eget folk. Militærtjenesten i Tyrkiet er på 18 måneder for de menige. Når man er 20 år, indkaldes man til militærtjeneste. Men den tyrkiske regering har ændret denne regel for deres borgere i udlandet med fast arbejde eller uddannelse. Det gælder også for kurderne, der har tyrkisk pas. Det betyder at man skal betale 10.000 DM (ca. 40.000 Dkr.) til staten og udføre militærtjeneste l måned. Men pengene går alligevel til krigen mod kurderne, fordi Tyrkiets økonomi er i krise på grund af den langvarige krig. Staten bruger faktisk 60% af sit årlige budget til krigen mod kurderne. Dette vil kurderne i Danmark ikke finde sig i og nægter derfor militærtjeneste for den tyrkiske stat.

Foreningen af kurdiske militærnægtere mener, at enhver krig er en brutal handling, og derfor opfordrer den de europæiske lande, herunder Danmark, til at stoppe militærhjælpen til Tyrkiet.

Afpresning

Foreningen af kurdiske militærnægtere vil hjælpe de kurdiske militærnægtere til at blive danske statsborgere. De får problemer, når de søger om dansk indfødsret. Den danske regering kræver, at de skal frigøres for deres tyrkiske statsborgerskab, før de kan blive danske statsborgere. Men den tyrkiske stat nægter dem frigørelse, fordi de ikke har aftjent deres militærtjeneste eller betalt 40.000 kr. I øjeblikket er der flere hundrede kurdere, der har samme problemer med de tyrkiske myndigheder. De tyrkiske myndigheder afpresser folk til at betale pengene, som de har hårdt brug for til krigen mod kurderne. Her skal det understreges, at der også findes flere tyrkiske unge som har samme problem. Hverken de kurdiske eller de tyrkiske unge mennesker har råd til at betale de 40.000 kr. Da den tyrkiske ambassade her i Danmark afpresser folk til at betale pengene, tvinger de de unge til at finde andre måder at skaffe pengene på. Det kan f.eks. betyde sort arbejde.

Kontakt Foreningen af kurdiske militærnægtere om:

  • værnepligt
  • antimilitarisme
  • oplysningsmaterialer
  • statsborgerskab
  • foredragsholdere
  • medlemskab

Vores forening er åben for alle, som ikke vil udnyttes af de tyrkiske myndigheder til militære formål.

Vores adresse er:

Foreningen af kurdiske militærnægtere

Viktoriagade 16 D. 3. sal

1655 København V