Kirkens ord

AF MICHAEL VOSS

Over os hvælvede kirkeloftet sig. Oude Kerk selv var nærmest omsluttet af Amsterdams særegne kødmarked, og uden om igen kanalerne.

I disse omgivelser samledes aktivister og politikere fra hele Europa fire aftener for at tale, lytte og diskutere. Et socialt og økologisk Europa, et fredeligt Europa i solidaritet med Den Tredje Verden, et socialt og feministisk Europa var nogle af overskrifterne.

Mest iøjnefaldende var den fælles kritik af den dominerende politik i EU og i resten af verden: Kritikken af frihandlen, som slet ikke er så fri; kritikken af konkurrencen som målestok for alt, kritikken af den svage stat, når det gælder velfærd, og den stærke stat, når der skal uddeles krykker til koncernerne.

Mere søgende blev det, når der skulle formuleres alternativer og visioner, men dog med et fælles udgangspunkt: det sociale og økologiske som grundprincip, samarbejde og solidaritet som vejen frem.

Efter det franske valg, frembragt af det foregående års mobiliseringer, og efter den imponerende fælles-europæiske demonstration under topmødet, måtte alle uden undtagelse lægge vægt på folkelige mobiliseringer som afgørende for samfundsmæssige forandringer.

På dette opslag repræsenterer Francois Vercammen ønsket om et egentligt brud med EU og Vandana Shiva, indisk øko-feminist, blikket udefra.