Kampen for faglige rettigheder i Iran

Den politiske, økonomiske og sociale situation i Iran er spændt. Protester og kampe mod det islamiske regime forekommer hyppigt. Arbejdere, kvinder og unge forsøger at modsætte sig regimets kontrol over hverdagslivet, imens styrets militære modsvar tager til i styrke.

Af Mellemøstgruppen i IF 

Igennem længere tid har det iranske regime militariseret hele Iransk Kurdistan i bestræbelsen på at nedkæmpe kurdiske demonstrationer og protester. På samme måde har regimet slået hårdt ned på alle ansatser til faglig organisering og kamp. Ligesom arbejderledere er blevet fængslet med henvisning til at være ”kommunister” og ”terrorister”. Samme historie gælder for en gruppe buschauffører i Teheran i deres forsøg på at organisere sig.

Buschaufførerne strejker

Chaufførerne ved busselskabet Sherkat-e Vahed havde igennem nogen tid forsøgt at danne en selvstændig fagforening. Dette er forbudt i den islamiske republik, hvor alle såkaldte fagforeninger og NGO’er er underlagt regimets kontrol.

Den 28. januar i år indledte chaufførerne ved busselskabet Sherkat-e Vahed i Teheran en strejke. De krævede at få løsladt deres fængslede kolleger, herunder fagforeningens formand Mansour Osanloo. Det iranske regime svarede igen ved at fængsle 1300 chauffører i Evin-fængslet. I samme anledning udstedte myndighederne og ledelsen af busselskabet forbud imod at sprede information om arbejdernes aktiviteter.

Allerede i 2005 gik buschaufførerne i gang med at organisere sig. Men kort før jul blev Mansoor Osanloo, formanden for den forbudte fagforening, fængslet og sat i et hemmeligt fængsel på ubestemt tid. Begrundelsen var at han havde deltaget i en ulovlig 1. maj-demonstration og i øvrigt var medlem af den ulovlige organisation Komala (se GAIA nr. 51). Samtidig blev ti andre ledende medlemmer af fagforeningen arresteret. Bag arrestationerne stod det statslige efterretningsvæsen, og arrestationerne blev beordret af Teherans anklagemyndighed. Idag sidder Osanloo og flere af de andre faglige ledere stadig i fængsel.

International faglig protest 

Sager som denne har flere gange fået fagforeninger over hele verden til at protestere. Den internationale socialdemokratiske faglige sammenslutning, ICFTU, har fulgt situationen i Iran og flere gange protesteret, når de iranske arbejderes rettigheder er blevet krænket. For nylig sendte både ICFTU og det internationale transportarbejderforbund en klage til ILO, den internationale arbejdsorganisation under FN, over det iranske regimes krænkelser af arbejderrettigheder. Også den canadiske landsorganisation, Canadian Labour Congress, har adskillige gange protesteret over angreb på de iranske arbejdere, herunder angrebene på buschaufførernes fagforening i Teheran.

Arbejderne organiserer sig

Som modsvar til den tiltagende undertrykkelse af enhver selvstændig organisering har flere arbejderaktivister samlet sig. I juni 2005 blev ”Koordineringskomiteen til Oprettelse af Arbejderorganisationer” dannet. Komiteen erklærer at den består af arbejderaktivister, der vil hjælpe med til at danne arbejderorganisationer, der gensidigt kan udveksle erfaringer. Som udgangspunkt vil den skabe betingelserne for at de faglige undergrundsaktiviteter kan ændres til åbne former for klassekamp. Derudfra vil den arbejde for dannelsen af en samlet organisation for alle arbejderorganisationer i Iran. Når en sådan organisation er blevet skabt, vil komiteen opløse sig selv.

Komiteen arbejder henimod at arbejderne, gennem deres daglige kampe, kan bryde med kapitalismens logik og herefter kæmpe imod den eksisterende elendighed, som bl.a. omfatter fattigdom, arbejdsløshed, mangel på rettigheder, kvindeundertrykkelse og korruption.

Se komiteens hjemmeside: www.komiteyehamahangi.com

Det iranske regimes repression i juni 2006

Fængslinger: Fire arbejdere fængsles i byen Sanchez d. 18. juni grundet ”trussel mod statens sikkerhed”.

Manglende lønudbetaling: Arbejderne på Negins mineselskab i byen Tabas får ingen løn. Selskabet har 350 arbejdere ansat, som tjener 250 dollars om måneden. Dette beløb kan ikke dække en gennemsnitlig husleje. Omkring 1000 arbejdere i byen Asloyeh er kontraktansatte hos 17 forskellige kontraktfirmaer. På trods af gentagne klager har de i flere måneder ikke fået løn. Over 40 arbejdere demonstrerede foran rådhuset i Teheran, idet de ikke har fået løn i to måneder. De er ansat på rådhuset gennem et kontraktfirma.

Strejker: Arbejderne hos Khoramshahrs vandfabrik i byen Khoramshahr strejker, da de ikke har fået løn i to måneder. De vil fortsætte strejken, indtil de får udbetalt deres løn. Over 60 arbejdere hos firmaet Noghan Sanat i byen Bandar Abbas har været i strejke. Arbejderne har ikke fået løn i 3 måneder. Arbejdsgiveren har nu lovet at udbetale løn inden 20 dage.

Fyringer: Over 200 løst ansatte arbejdere blev fyret hos Paten Jameh Komagniet i Teheran. 90 arbejdere hos firmaet Habid Mobtakeran i Pakdasht blev fyret uden grund. De fyrede arbejdere har siden protesteret. 400 arbejdere hos firmaet Iran Sadra i byen Boshehr blev fyret. Arbejderne har demonstreret foran firmaet og krævet at blive genansat. 50 arbejdere blev fyret af ledelsen af Teheran Shahab Kompagni. 250 fyrede arbejdere protesterede foran guvernørens kontor i Bandar Anzali. De var ansat i guvernør-administrationen. En arbejder ved navn Hamdollah fra byen Yasoj begik selvmord, da han blev fyret af sin arbejdsgiver. Da han klagede sin nød og ingen lyttede til ham, satte han ild til sig selv. 20 arbejdere blev fyret fra Nehhran Selskabe i Ghazvin-provinsen. Forrige måned blev 40 arbejdere fyret. Alle de fyrede arbejdere har klaget til myndighederne.

Ovennævnte fakta er hentet på det iranske kommunistpartis hjemmeside www.cpiran.org

Situationen for fagligt aktive i Iran er baggrunden for den aktuelle internationale kampagne for iranske arbejderes faglige rettigheder, som også Internationalt Forum deltager i.