Gaia 82

Gaia 82 pdf5.9 MB

Efterår 2017

Redaktion: Morten Ranum, Peter N. Christensen, Sigrid L. Dahl, Lars Ploug, Michael Schølardt, Ole Timotej.

Ansvarshavende redaktør: Michael Schølardt

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1.000

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri

ISSN: 0908-2492

Gaia 82 forside

Regeringen i Israel har taget initiativ til at lukke den arabiske TV station Al Jazeera. Det er en gammel nyhed, at politikere i ”Mellemøstens eneste demokrati” angriber pressen, men bemærkelsesværdigt at de henviser til diktaturer i nærområdet som inspiration.

Al-Jazeera (AJ) har længe været en torn i øjet på staten...