Gaia 81

Gaia 81 pdf1.3 MB

Forår 2017

Redaktion: Esben Frost, Morten Ranum, Peter N. Christensen, Sigrid L. Dahl, Lars Ploug, Michael Schølardt, Ole Timotej og Jakob Neerbek.

Ansvarshavende redaktør: Peter N. Christensen

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri

ISSN: 0908-2492

Gaia 81

At den danske kolonihistorie er ”grusom og skamfuld”, som statsministeren så smukt har udtrykt sig, kan de færreste være uenige i, men hvad vil vi som tidligere slavepiskernation gøre ved det? Op imod 100.000 afrikanere blev tvangsdeporteret på danske slaveskibe og udnyttet som gratis arbejdskraft i Vestindien. Det skabte rigdomme...