Gaia 79

Gaia 79 pdf1.24 MB

Redaktion: Esben Frost, Morten Ranum, Peter N. Christensen, Sigrid L. Dahl, Michael Schørlardt, Ole Timotej og Jakob Neerbek.

Ansvarshavende redaktør: Peter N. Christensen

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 79

I Danmark har vi ikke fået nogen undersøgelse af vores deltagelse i Irak-krigen. Kommissionen, der skulle lave undersøgelsen, har regeringen nedlagt, fordi den fandt, at en undersøgelse ville være udtryk for ”politisk drilleri”. I stedet har vi med hjælp fra Alternativet og Liberal Alliance fået en ”redegørelse”. Det er en...