Gaia 78

Sommer 2016

Redaktion: Esben Frost, Morten Ranum, Peter N. Christensen, Sigrid L. Dahl, Michael Schørlardt, Ole Timoteh og Jakob Neerbek.

Ansvarshavende redaktør: Peter N. Christensen

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Forside: Studenterdemonstration i New Delhi, Indien

Gaia 78

Vestens har sammen med dets diktaturvenner i Mellemøsten, ønsket et regime-skift i Syrien. Det er mislykket. Af de vigtigste årsager er:

Assad-regimet har vist sig stærkere end antaget. Som det tidligere har vist viger det ikke tilbage for skånselsløs nedslagtning af sine egne indbyggere for at bevare magten.

Dets opbakning...