Gaia 74

Gaia 74 pdf3.74 MB

Sommer 2013

Redaktion: Anne Rehder, Elisabeth Skardhamar Olsen, Esben Frost, Kristian Laursen, Maiken Guttorm, Morten Ranum, Lars Gaardsøe

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1500

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 74

Af: Morten Ranum

Marx genopfindes med faste mellemrum. Det synes at være et fast ritual. Marxismens udvikling er fuld af eksempler. I de seneste årtier har der lydt et opråb fra unge studerende. Når de starter på universitetet savner de Marx.

For mange andre kan det forekomme hult at cirkulere...


De nordlige delstater i Nigeria befinder sig i undtagelsestilstand, og det ligner en gentagelse af historien fra 1990 blot med omvendt fortegn. Dengang indførte den daværende militærjunta undtagelsestilstand i Sydnigeria for at bekæmpe oprørsgrupperne, der truede oliehandlen i Niger-deltaet. Undtagelsestilstand gav intet andet resultat, end at splitte befolkningen yderligere over...


Selv om det er ulovligt at besætte huse i Rom, så er Roms besætterbevægelse så stor og taktisk moden, at de politiske myndigheder føler sig tvunget til at anerkende eksistensen og legitimiteten af besættelserne.

Roms besætterbevægelse kæmper først og fremmest for retten til et hjem, men i virkeligheden animerer bevægelsen...


Verdensbanken og en alliance af private fonde, miljøorganisationer og stater forsøger at gennemtvinge en omfattende privatisering af havene. Det er altafgørende, at organisationer og bevægelser i Nord og Syd melder sig samlet under fanerne med et klart ’nej til ocean-grabbing’.

AF MADS CHRISTIAN BARBESGAARD OG CARSTEN PEDERSEN

Millioner af mennesker...


I februar og marts var Morten Ranum i Kenya for at overvære valget. Det var meningen, han skulle skrive en reportage om valget og den politiske situation i Kenya. Undervejs skete der noget, som gjorde en lidt anden slags artikel relevant.

AF: MORTEN RANUM

I Nairobi mødtes jeg med Jack...


Præsidentvalget i Venezuela har skabt stof til eftertanke for den venezuelanske og internationale venstrefløj. Ikke kun på grund af resultatet, som var overraskende for såvel chavisterne som for den højreorienterede opposition, men også på grund af de begivenheder, der fulgte efter. Volden og de fascistiskprægede handlinger fra oppositionens side, der...


I GAIA synes vi, at det ikke kun er vigtigt at sprede viden om kampe for retfærdighed ude i den store verden. Det er også vigtigt at oplyse og støtte op om lokale initativer, som handler om at modarbejde diskrimination og uretfærdigheder, der sker i Danmark. Derfor har GAIA redaktionen valgt at give spalteplads til...


Rejsereportage fra studietur til Colombia arrangeret i samarbejde mellem Internationalt Forum og Socialistisk UngdomsFront. Om håb og håbløshed i et møde med en helt anden virkelighed, hvor selv patrioter kan være progressive.

AF PETER ANDREAS NIELSEN, SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT

”Hvorfor fanden skal vi besøge en organisation, der kalder sig for patriotisk?” Nogenlunde sådan faldt spørgsmålet i Solidaritetshusets køkken...


At forandre starter med handling, nok så meget viden og teori er ingen garanti for handling. Men viden og teori er praktiske redskaber for handlende mennesker.

Det kan være svært at se i det korte perspektiv. Men i det lange er det åbenlyst, at Danmark i de senere årtier er...