Gaia 7

December 1994

Forside: Lotte Agersoe, MSrevy I MS-fotoarkiv. 

Redaktion Torben Estermann (ansvarsh. red.), Albert Jensen, Javed Iqbal, Jens Chr. Elle, Maj-Britt Svendsen, Jes Christensen, Patrick Mac Manus 

Oplag: 1000 

Tryk: Eks-Skolen

ISSN: 0908-2492

Gaia 7

Nicaragua Komiteens seneste bogudgivelse:

Titel: "LANGT UDE - TÆT PÅ, Seks danskere fortæller om deres møde med bondekulturen i Nicaragua." Udgivet i november 1994.

Af Torben Estermann (IF)

Kort resume

Som en del af Nicaragua Komiteens arbejde, drog fem piger og en fyr til San Fransisco Libre, en kommune nord...


I Brasilien er et fattigt laset barn der leger langs vejen i favela'en (slumkvarteret) eller på sukkermarken, blot et barn. Men befinder barnet sig istedet på byens hovedgader eller pladser, bliver det pludselig en trussel, et potentielt farligt "gadebarn".

Trods mange gadebørnsbevægelsers store arbejde vil fænomenet blive ved med at...


Af Roald Ofteringer og Ralf Bäcker

Oversat og bearbejdet af Albert Jensen

Tre års "humanitær intervention" i irakisk Kurdistan

Nordirak som tilflugtssted for kurderne, har været et røgslør for inddæmning af flygtningeproblemet. Kurderne er ikke i sikkerhed for angreb fra hverken Irak, Tyrkiet eller Iran . Katastrofehjælp har ikke hindret...


Af Patrick MacManus, historiker

Sammenhængen mellem fattigdom, befolkningstilvækst og økologisk krise er ofte i forgrunden, når der tales om landene i syd. Adskillige modeller, som søger at skildre denne sammenhæng som selvforstærkende proces, er blevet opstillet gennem årene.

Disse modeller er oftest misvisende. I sig selv er fattigdom defineret gennem...


Holger Bent Hansen, Professor i Afrikastudier ved Københavns Universitet

Nye overgreb mod befolkningen

Den tilstand af folkedrab, der herskede i Rwanda i april-maj 1994, er efterhånden gledet langt tilbage i mediernes erindring. Endnu er der fokus på de kummerlig forhold i flygtningelejrene omkring Corna i Zaire, hvorfra kun meget få er...


Af Basil Davidson

Oversat af Torben Estermann

Intro

Martin Bernal's bog "Black Athena: the Afroasiatic roots" (1987) begynder med at understrege den kendsgerning; at Grækerne siden oldtiden, erkendte Egyptens Farao'ers uovertrufne kulturelle stadie. Og måden hvorpå de beskrev dette, vidner om at de fandt det absurd at forestille sig at...


Af Dani W. Nabudere

Lærer ved Danmarks Internationale Højskole, Helsingør

Indledning

Det moderne "civiliserede" samfund har, i løbet af sin udvikling, bevidst eller ubevidst, fremmet specielle stereotype forestillinger om andre samfund og kulturer, som i mange tilfælde er blevet brugt til at nedværdige mennesker fra sådanne kulturer i "civiliserede" menneskers...


Afrikas kvinder bærer den tungeste arbejdsbyrde - samtidig med at al udvikling afhænger af dem

Af Ruth Meena/Tanzania

Oversat og bearbejdet af Maj-Britt Svendsen

Fejlslagen udvikling

Befolkningen i det Sydlige Afrika har udelukkende deltaget som tavse aktører i udviklingen af deres samfund. Den har ingen indflydelse haft hverken på forskning...


Kampala, Uganda

Af Horace Campbell, Engelsk Afrika-Forsker. Oversat & forkortet af Torben Estermann.

Den 7'ende kongres, samledes om det afrikanske folks mange erfaringer, dets styrke og dets svagheder, som bevægelsens medlemmer repræsenterede. De 800 delegerede samledes under parolen:

Facing the Future in Unity, Social Progress and Democracy.

Ialt var der mere...


Forord, af Torben Estermann

Kampen mod racediskriminationen.

Den Pan Afrikanske Kongres - P.A.C. - er en sammenslutning af folkelige bevægelser og frihedsbevægelser, i og udenfor Afrika. Kongressen startede i år 1900 i Caribien og i U.S.A. Den var dengang et forsøg på at samle al afrikansk modstand mod Kolonialismen, Slaveriet...