Gaia 67

Gaia 67 pdf18.4 MB

Efterår 2010

Redaktion: Anne Rehder, Esben Frost, Eskil Halberg, Kirstine Mose, Lars Gaardsøe, Lærke Anbert og Tobias Frost.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 2000

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 67

PFLP’s generalsekretær, Ahmad Sa’adat, og omkring 7000 andre palæstinensiske politiske fanger sidder i fængsler i Israel. De sidder der i strid med Genevekonventionen og underkastes tortur og isolationsfængsel. De får ikke nogen rettergang, men underkastes vilkårlige militære og politiske hævnmotiver ved de israelske militærdomstole. En dansk kampagne taler deres sag....


Under den fælles studietur til Mexico i januar, besøgte en gruppe unge fra Socialistisk Ungdomsfront og Internationalt Forum den politiske fange Alberto Patishtán. De talte også med Julio Ruíz fra fangeorganisationen La Voz del Amate om politiske fængslinger, protester og solidaritet over fængselsmurene.

Af Esben Frost og Charlie Krautwald

Oversættelser...


Af Sascha Iversen

Fængsling og likvidering af politiske modstandere var hverdag under Francos fascistiske styre 1939-75. Fængslinger var en af den spanske stats metoder til at undertrykke, svække og skræmme politisk aktive.
Og sådan er det stadig i dag, her 25 år efter Francos død. Specielt baskiske aktivister, som kæmper...


I marts 2010 erklærede en lang række internationale fredssværvægtere deres fulde støtte til den baskiske venstre øjs nye kurs. To aktivister fra Internationalt Forum har mødt Batasuna-talsmand Gorka Elebajabarrieta, som fortæller om konflikten og udviklingen af nye strategier i den baskiske selvstændighedskamp.

Af H. Anbert & A. Johansen

I 2006...


Venstrefløjen i Latinamerika har haft stor succes, men der har også været konflikter mellem valgte venstreorienterede regeringer og de oprindelige folks bevægelser. Den nordamerikanske socialist og teoretiker Immanuel Wallerstein giver her sit bud på, hvordan disse konflikter viser, hvilken debat verdens venstrefløj står overfor.

Af Immanuel Wallerstein

Latinamerika har i...


GAIA har mødt klimaaktivisterne Tannie og Stine, og den antifacistiske aktivist Niclas, til en snak om politisk fængsling i Danmark; Om personlige og politiske konsekvenser af varetægtsfængsling, overvågning og kriminalisering.

Af Kirstine Mose og Anne Rehder

Fængsling og politisk arbejde

GAIA: Hvordan har politiske fængslinger i Danmark konsekvenser for det...


Rundt om i verden sidder tusindvis af fanger, hvis forseelse består i at være politiske fjender af den siddende regering. Derfor har det også altid været en del af solidaritetsarbejdet med kæmpende verden over at støtte og kæmpe for løsladelsen af alle politiske fanger. Blandt andet derfor har aktivister fra...