Gaia 65

Gaia 65 pdf5.14 MB

Vinter 2010

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Anne Rehder, Asta Nielsen, Lars Gaardsøe og Tobias Frost.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Gaia 65

MSTS, O Movimento dos Sem Teto - Salvador (Bevægelsen af dem Uden Tag - Salvador) kæmper for retten til ‘det gode liv’ (a Bem-Vida) — et værdigt liv på lige fod med andre. MSTS forstår, at dette ikke kan lade sig gøre uden en ændring i det politiske klima og et anderledes...


Israel er en apartheidstat, men ikke nødvendigvis på samme måde som Sydafrika. Israel har sin egen form for apartheid. Det er denne særlige zionistiske form for apartheid som journalisten Ben White beskriver i bogen ”Israeli Apartheid – a Beginner’s Guide" fra 2009.

Af Irene Clausen

I 1973 vedtog FN generalforsamling...


I november måned fandt der en grusom massakre sted i den Filippinske Maguindanao-provins i den autonome region Mindanao. 57 mennesker blev dræbt af ’gunmen’ fra paramilitære enheder. Massakren er et eksempel på hvordan private hære bruges af gamle familiedynastier i kampen om magten i det semi-feudale Filippinerne.

Af Irene Clausen...


I starten af november 2009 fik Internationalt Forum besøg af de to filippinske fagforeningsaktivister, Tess Diouquna og Elmer ”Bog” Labog, fra fagforeningen Kilusang Mayo Uno (1. Maj Foreningen). Under deres korte besøg i Danmark nåede de at besøge Enhedslistens Frank Aaen og fagforeningen 3F-Kastrup. På et velbesøgt cafémøde i Solidaritetshuset...


Der er direkte sammenhæng mellem den stigende dæmonisering af udlændinge og tilslutningen til Danmarks yderste højre. Forskellige fascistiske grupper forsøger strategisk at udnytte højredrejningen til at hverve nye kræfter.

Af Projekt Antifa // projektantifa.dk

Kommunalvalget den 17. november bød igen på ny fremgang for Dansk Folkeparti (DF). Partiet har haft...


Et meget subjektivt skrift om Kirkeasyl og København.

Af Lise Olivarius

20. august 2009

Det er nat i Sandholmlejren. Og udenfor, hvor jeg holder vagt sammen med tre andre Kirkeasylfrivillige. Eller hvad det nu er, vi foretager os. Asylvagter, kalder vi os; vores opgave er at holde øje med udgangene...


Når racismen bliver så omfattende og almindelig, at den bevæger sig ind og er med til at forme samfundets strukturer, bliver den også mere ukonkret og svær at udpege. Når racismen bliver strukturel, er det pludselig ikke nok at bekæmpe racisterne. Med racismens almindelighed følger nemlig benægtelsen af, at det...


Med det aktuelle tema om racisme, er det nærliggende at rette blikket mod bevægelsen og kampagnen Kirkeasyl, der efter mange års uimodsagt højredrejning, formåede at bryde den asylpolitiske konsensus med de største protester mod dansk asylpolitik nogensinde henover sommeren 2009.

Vigtige diskussioner melder sig naturligvis i kølvandet på en så...