Gaia 64

Gaia 64 pdf2.95 MB

Tema: Klima

Efterår 2009

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Anne Rehder, Asta Nielsen, Lars Gaardsøe og Tobias Frost.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 64

Til vinter skyder Socialistisk Ungdomsfront og Internationalt Forum en kampagne i gang, der skal støtte zapatisterne i Mexico. GAIA har mødt Charlie Krautwald fra SUF’s nye solidaritetsgruppe for at høre, hvad der kommer til at ske.

Af Gudrun Gadegaard Pedersen

Hvordan fik I idéen til at skulle lave en solidaritetskampagne?...


Nedskæringer i udgifter til uddannelse udløste store protester i den mexicanske delstat, Oaxaca, hvor store folkemængder besatte rådhuspladsen, og kom i direkte konfrontationer med myndighederne. GAIA bringer et interview med demonstrant fra Oaxaca.

Af Erik Pedersen

Efter et guvernørvalg i 2005 præget af omfattende svindel, fik lokalbefolkningen i den mexicanske...


Netop som man troede at militærkup var et glemt kapitel i Latinamerikas historie, lagde en mørk skygge sig over Honduras’ spinkle demokrati. Udviklingen i landet er afgørende for det latinamerikanske forår.

Af Marcelo Llorente

Den 28. juni i år tvang Honduras’ militær den folkevalgte præsident Manuel Zelaya til at forlade...


I det nordøstlige Colombia kæmper lokale bønder og oprindelige folk en ulige kamp mod udvindingen af kul, som vil fjerne livsgrundlaget for lokalbefolkningen og ødelægge miljøet.

Af Nina Lendal

Den 29. maj 1999 blev 98 mennesker henrettet på torvet i La Gabarra, en by i den nordøstlige colombianske region Catatumbo....


Hvad har jordens økosystemer at gøre med den menneskelige viden? Både jordens naturlige ressourcer og de goder som mennesker producerer i fællesskab deler den grundlæggende egenskab at de ikke kan ejes – de er umiddelbart fælles goder. Den politiske tænker Michael Hardt diskuterer i dette essay hvordan kampen mellem fælleder...


Selvom langt størstedelen af CO2 udledningen stammer fra den rige del af verden i Nord på grund af det høje forbrug af fossile brændstoffer her, er det ifølge FN klodens fattigste der bliver klimaforandringernes store tabere. Det skønnes, at 98% af dem, der dør eller tvinges på flugt af naturkatastrofer,...


Klimatopmødet eller COP-15, som det også hedder, er FN’s 15. klimakonference, og bliver afholdt i København fra 7. december til 18. december 2009. Her mødes tusindvis af politikere, embedsmænd, erhvervsledere og NGO’er for at forsøge at lægge sidste hånd på en ny klimaaftale, som skal erstatte Kyoto-aftalen når den udløber....


Der er flere forskellige kriser på spil i verden for tiden. Fødevarekrise, økonomisk krise og energikrise er nogle af dem. Samtidig er både de nationale og globale politiske institutioner havnet i en legitimitetskrise. Dette er blevet forstærket af at flere årtiers neoliberal økonomisk politik har ført verden ud i den...