Gaia 63

Gaia 63 pdf2.82 MB

Tema: Krise

Sommer 2009

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Anne Rehder, Asta Nielsen, Søren Henriksen, Lars Gaardsøe og Tobias Frost.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 63

Uddrag af et trusselsbrev udstedt af dødspatruljen De Sorte Ørne i Bogotá i maj 2009:

”Vi fortsætter vores kampagne for at genskabe den Nationale Identitet (…) og for at forsvare den private ejendom og de kollektive interesser. Derfor vil vi udrydde enhver form for socialt afskum: guerillaer, fagforeningsfolk (forklædt som...


Tredje del af artiklen kommer med nogle bud på hvordan befrielseskamp med et socialistisk perspektiv kan føres i en stadig mere globaliseret verden.

Af Torkil Lauesen

I del 1 blev problemet ridset op. Fra slutningen af 1960’erne og frem gennem resten af århundrede oplevede den nationale befrielseskamp i Den 3....


Slummen vokser hastigt i Sydafrika. Vreden over den førte nyliberale bypolitik simrer under bliktagene og myndighederne går til nye yderligheder for at inddæmme og kontrollere bølgen af utilfredse urbane fattige. Kampen om slummen finder sted på kanten af byen.

Af Mikkel Ibsen og Lærke Cecilie Anbert

Røgen stiger op fra...


I 2004 lavede Naomi Klein sammen med sin mand, Avi Lewis, dokumentarfilmen ’The Take’, der beskrev de fabriksbesættelser og -overtagelser der fulgte i kølvandet på Argentinas dramatiske økonomiske sammenbrud i 2001. Opgivet af chefer og politikere tilbageerobrede tusindvis af arbejdere deres lukkede fabrikker og satte produktionen i gang igen. Ved...


Hvorfor er den økonomiske krise indtruffet nu? Hvilke geopolitiske forandringer medfører den? Vil den svække USA’s hegemoni? Hvad er finansialisering? Og kan økonomiens problemer løses gennem keynesianske redskaber? GAIA ser nærmere på krisens årsager og konsekvenser og på verdensøkonomiens udvikling siden 1970’erne, en periode som nogle økonomiske historikere har kaldt...


Det gælder om at mobilisere befolkningens støtte. De udvisningstruede irakere i Brosons Kirken kan passende søge inspiration i den franske Sans Papiers-bevægelse, der har nytænkt de papirløses kamp for asyl.

Af Jens Pfeifer

Den 18. marts 1996 besatte 300 illegaliserede afrikanske indvandrere kirken Saint Ambroise i Paris og kollektivet Sans...


Den verdensomspændende økonomiske krise har siden det amerikanske boligmarked krakkede i sidste efterår, været et stort samtaleemne. Særligt på venstrefløjen er krisens årsager blevet debatteret. Her kredser analyserne tit om at det er ’kapitalismens natur’ at producere kriser, og at krisen derfor er én ud af de mange kriser som...