Gaia 62

Gaia 62 pdf22.28 MB

Tema: Efter Gaza

Forår 2009

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Anne Rehder, Asta Nielsen, Søren Henriksen, Lars Gaardsøe og Tobias Frost.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 62

Når racismen er blevet så udbredt, at den ubemærket indlejres i selv humanitære organisationer som Røde Kors’ arbejde, så kan antiracisme ikke begrænses til ord. Med Luk Lejren ville vi sætte handling bag.

Af Lars Gaardsøe

Ovenpå måneders arbejde i Luk Lejren, hvor det af og til føltes som en...


Det er 25 år siden, at zapatisterne begyndte, at organisere sig i den lavtvoksende jungle i det sydlige Mexico. Og det er 15 år siden at Zapatisterne gav sig til kende overfor verden og begyndte deres væbnede oprør i den mexicanske delstat Chiapas. Siden har Zapatisterne kæmpet for at opbygge...


I januar 2009 fjernede EU den iranske bevægelse Folkets Mujahedin, fra sin terrorliste. Folkets Mujahedin har ellers siden maj 2002 været placeret på EU’s terrorliste, og i USA og Canada har Folkets Mujahedin siden 1997 officielt været terrorstemplet. Alligevel har Folkets Mujahedin under flere store konflikter fungeret som USA’s allierede...


Anden del af artiklen søger at komme med nogle bud på hvordan økonomisk og politisk befrielseskamp med et socialistisk perspektiv kan føres i en stadig mere globaliseret verden.

Af Torkil Lauesen

Nye læsere kan begynde her. I del I blev problemet ridset op. For det første dræner den neoliberale globalisering...


GAIA bringer her et oversat redigeret interview med en officiel talsperson for Folkefronten til Palæstinas befrielse (PFLP). Interviewet er foretaget under Israels invasion af Gazastriben. I interviewet diskuterer PFLP den palæstinensiske modstand og den fortsatte israelske aggression mod det palæstinensiske folk.

Af Ma’an News Service

Hvad er grunden til, at...


Barack Obama har udnævnt arkitekten bag Belfast-aftalen i Nordirland, George Mitchell, til USA’s officielle Mellemøstudsending. George Mitchell kan drage fordel af erfaringerne fra Nordirland i forsøget på at skabe en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne. Spørgsmålet er om Obama-administrationen tillader forhandlinger med Hamas.

Af Ali Abunimah

USA’s præsident Barack Obamas...


I dagene efter Israel startede sit angreb på Gaza opstod Gaza Initiativet med udgangspunkt i en aktiv gruppe på Facebook. Gaia har talt med en af Initiativtagerne.

Af Lars Gaardsøe

Ras Anbessa blev for knap et år siden aktiv i det dengang nystartede netværk Sorte Får – Et venstreorienteret netværk...


Der var fest i gaderne i La Paz, da et stort flertal af bolivianerne stemte deres nye forfatning i hus i januar. Forfatningen indeholder dog langt fra alt det som de sociale bevægelser, fagbevægelsen og de indianske organisationer har drømt om og kæmpet for de sidste mange år. Alligevel er...


Højesteret har den 25. marts afsagt en historisk dom mod T-shirt fabrikanterne Fighters+Lovers. Internationalt Forum frygter, at dommen får alvorlige konsekvenser for mulighederne for fremtidigt solidaritetsarbejde. Dommen mod Fighters+Lovers betyder, at borgere i Danmark nu kan fængsles for at yde støtte til befrielsesbevægelser som PFLP og FARC. Det er skræmmende,...