Gaia 61

Gaia 61 pdf7.06 MB

Den nationale befrielseskamps problemer

Vinter 2008

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Jonas Waaben, Lasse Wamsler, Anne Rehder, Søren Henriksen, Lars Gaardsøe, Tobias Frost og Asta Nielsen.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 61

I mange år har kritikerne af den økonomiske globalisering fremhævet ulemperne ved internationale organisationer, herunder Verdenshandelsorganisationen WTO. Men multilaterale aftaler har mange fordele i forhold til de bilaterale aftaler, som EU og USA i dag i stigende grad indgår med de såkaldte udviklingslande. Og synderen er ikke WTO alene, men...


Redningsplanerne i forbindelse med sammenbruddet på de finansielle markeder forsøger kun at gendanne et konkursramt status quo. Den amerikanske kulturkritiker Brian Holmes kortlægger de egentlige forbrydelser bag krisen.

Af Brian Holmes

Der findes kun et par få seriøse ting, man kan sige om det den globale økonomi har oplevet de...


Afrikas underudvikling forklares normalt med, at kontinentet ikke er tilstrækkeligt integreret i verdensøkonomien. Men Afrika har en lang tradition for handel med omverdenen. John Åberg beskriver her, hvordan Afrikas situation nærmere skyldes en alt for omfattende integration i det moderne, kapitalistiske system.

Af John Åberg

Det siges, at vores verden...


Beitar Jerusalem er en israelsk fodboldklub, der er kendt for racistiske kampråb som ’død over araberne’ og ’gid jeres landsbyer må brænde op’. Klubben vækker forargelse i liberale jødiske kredse - selvom klubbens slogans er udtryk for netop den politik, som den zionistiske stat dagligt praktiserer over for palæstinenserne

Af...


Artiklen bringes som første del af to. Denne første del opridser problemet og dets årsager. Anden del bringes i næste nummer af Gaia og behandler de mulige strategier og veje videre for den globale kamp.

Af Torkil Lauesen

Jeg var fra 1970 del af den politiske gruppering, der senere blev...


Dagbog fra den israelske besættelse på Vestbredden af billedkunstneren Jakob Jakobsen

Af Jakob Jakobsen

I sommeren 2008 besøgte jeg Palæstina. Jeg var inviteret af undervisningsprojektet Art School Palestine med henblik på at samarbejde og mødes med lokale kunstnere og andre folk i de besatte områder. Besøgets tema var temmelig åbent...


I september faldt der dom i landsretten i sagen mod Fighters and Lovers. Modsat byretten dømte landsretten seks ud af syv for støtte til terror. Således blev t-shirts til støtte for en radiostation i Colombia og et trykkeri i Palæstina til terrorisme. Radiostationen og trykkeriet havde nemlig forbindelse til oprørsgrupperne...