Gaia 60

Gaia 60 pdf12.39 MB

Tema: Fødevarekrise

Sommer 2008

Redaktion: Anna Storr-Hansen, Jonas Waaben, Lasse Wamsler, Anne Rehder, Søren Henriksen, Lars Gaardsøe, Tobias Frost og Asta Nielsen.

Artiklernes indhold udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS.

ISSN: 0908-2492

Gaia 60

En afslutning på Irakkrigen vil ikke blive et anliggende for USA’s næste præsident, fastslår den amerikanske sociolog Immanuel Wallerstein. Krigen kan kun standses af irakerne, der må samles på ny omkring modstanden mod besættelsesbasernes endeløse tilstedeværelse.

Af Immanuel Wallerstein 

Alles øjne er rettet mod den amerikanske præsidentkampagne, hvor kandidaterne har...


Den 24. - 25. maj deltog Internationalt Forum i en international konference om politiske fanger i Køln i Tyskland. PFLP’s leder Ahmad Sa’adat, der sidder i fængslet i Israel, sendte en hilsen til konferencen. GAIA bringer her et uddrag.

Fra de mørke celler i Nafha fængslet, midt i ørkenen i...


Bolivias socialistiske præsident har siddet ved magten i to år og hvedebrødsdagene ser nu ud til at være ovre. Det er ikke længere kun oppositionen, der retter sin kritik mod Morales og regeringens politik, der lyder nu også kritik fra stemmer som ikke kan placeres på en traditionel venstre-højreskala.

Af...


I et åbent brev til EU langer Bolivias præsident, Evo Morales, hårdt ud efter EU’s nye hjemsendelsesdirektiv. Vi bringer her en oversat og lettere redigeret udgave af brevet.

Af Evo Morales Ayma 

Europa var indtil afslutningen af Anden Verdenskrig et kontinent befolket af udvandrere. Millioner drog af sted imod det...


EU’s migrationspolitik kan forstås som et grænseregime, der regulerer migrationen ved at sætte grænse mellem de mennesker, der er ønskede i EU og de, der ikke er. De sidstnævnte betegnes som ’illegale immigranter’, og mange kræfter og ressourcer sættes ind på at holde dem ude af EU. Siden 2005 har...


Flere restauranter i den fashionable del af Paris har været besat af papirløse arbejdere, i forbindelse med en strejke der startede midt i april. De papirløse kræver opholdstilladelse. GAIA bringer en reportage fra strejken, skrevet af en svensk aktivist, der selv er en del af kampagnen for faglig organisering af...


Hvordan spekulanterne drager fordel af den globale fødevarekrise

Af Arun Gupta

De stigende priser er næppe gået hen over hovedet på nogen. Det skulle da lige være medmindre du lever i en boble, ligesom George Bush, der blev totalt overrasket, da en journalist i februar fortalte ham at benzin kostede...


GAIA zoomer ind på fødevarekrisens konsekvenser i tre forskellige verdensdele

Haiti

I april blev Haiti rystet af voldsomme protester over de høje priser på ris. For 30 år siden var Haiti fuldt selvforsynende med ris. Da diktaturet med Jean Claude ’Baby Doc’ faldt i 1986 havde Haiti akut behov for...


Den globale stigning i fødevarepriserne er ikke kun en konsekvens af, at afgrøder anvendes til fremstilling af biobrændstof, at kineserne bliver flere og spiser mere kød og at klimaet ændrer sig. En stor del af forklaringen skal også findes i de ’frihandels’-politikker, der føres af internationale, finansielle institutioner som IMF,...


Når man læser avisernes historier om den såkaldte fødevarekrise, kan man godt få det indtryk, at der er tale om en art naturkatastrofe. Som om fødevarekrisen blot er den seneste i rækken af mere eller mindre naturlige katastrofer, som igen og igen kaster den fattigere del af verden ud i...