Gaia 40

Forår 2003

Redaktion: Janne Tynell, Torkil Lauesen, Stinne Lyager Bech, Pelle Dragsted, Britta Thomsen

Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning

Layout: Asta Nielsen, Christine Lundgaard og Frø

Forside: Fra antikrigsdemo i København feb. 2003

Foto: Anders Pedersen

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Aps

ISSN: 0908-2492

Gaia 40

På trods af massive nationale og internationale protester fortsætter Hong Kongs regering, stærkt tilskyndet af styret i Beijing, indførelsen af en lov mod ’undergravende politisk virksomhed’. Loven vil i realiteten kriminalisere enhver politisk eller social modstand og fjerne retten til at ytre og organisere sig frit

Af Eva Cheng

I...


En populistisk præsident, en middelklasse der drømmer om de gode gamle dage og en enorm underklasse som tørster efter retfærdighed. Venezuela går en usikker fremtid i møden

Af Thomas Müller

Mens alles øjne er rettet mod oliefelterne i Golfen og den igangværende krig mod Irak, har Latinamerika sat kursen mod...


Det har vakt stor opmærksomhed at Kåre Bluitgen - der er erklæret socialist - i en debatbog kritiserer venstrefløjen for med overdreven tolerance at gå de reaktionære muslimers ærinde. To medlemmer af IF svarer igen og debatterer venstrefløjens forhold til islam med udgangspunkt i bogen

af Irene og Ali, Internationalt...


De mangfoldige koordinerede protester mod Irak-krigen, som fandt sted over hele verden lørdag den 15. februar, var kun det seneste udtryk for gennemslagskraften hos den løse, netværksbaserede globale bevægelse, der i høj grad kan takke udviklingen af internettet for sin eksistens. Denne fundamentale sociale forandring, båret frem af cyberspace, er...


Er Verdens Sociale Forum udtryk for en ny strategi for forandring? Wallerstein analyserer anti-system-bevægelserne i et historisk perspektiv: fra de socialistiske og nationalistiske bevægelsers opståen omkring 1850, over 68-oprøret og frem til idag. Hvorfor er det ikke lykkedes for de hidtidige bevægelser at opnå grundlæggende samfundsforandringer? Og hvad er udfordringerne...


I slutningen af januar mødtes klodens 2000 mest magtfulde mennesker i en lille schweizisk alpeby. Hvad lavede de der? Og hvorfor militariserede de schweiziske sikkerhedsstyrker hele området og begrænsede de civile rettigheder?

af Yvonne Zimmermann

Det er ikke første gang, at en gruppe magtfulde mennesker, der kalder sig selv for...


Fra den 13.-15. december samledes EU’s statsledere til topmøde i København. Topmødet gav ligesom i tidligere tilfælde anledning til modtopmøder, protester og demonstrationer. Janne Tynell har talt med tre aktivister fra organisationer, som var aktive under topmødet. Her giver de deres syn på protesternes resultater, svagheder og betydning for fremtiden...


Den nyliberale historiker og filosof Fukujama erklærede “Historien” død efter “den frie verdens” sejr over “kommunismen” i 1989. Fra da af ville der kun være én sandhed om, hvad demokrati og frihed var for størrelser og deres fundament ville være den kapitalistiske markedsøkonomi. Det ville kun være et spørgsmål om...