Gaia 22

Efterår 1998

Redaktionen: Janne Tynnell, Christine Lundgaard, Torkil Lauesen, Irene Clausen

Layout: Christine Lundgaard og frøen.

Konsulent: Hasse Holst 

Forsidefoto: Plantagearbejder i Guatemala

Foto: IF foto arkiv

Oplag: 1200

Tryk: Special trykkeriet Viborg

ISSN: 0908-2492

Gaia 22

AF JAMES PETRAS

NGOerne gør en dyd ud af at fremhæve at de arbejder uden for staten og i det civile samfund (jfr. deres navn Non Governmental Organisation). Men i virkeligheden er det mere korrekt at betragte NGOere som parastatslige organisationer, betalt og finansieret som de er af det rige...


"Klassekampen er død". Sådan sagde Ritt Bjerregaard på et møde i Svendborg for en halv snes år siden, til stor provokation for mange på venstrefløjen. Det 'interessante' er at opfattelsen i et vist omfang er trængt ind på venstrefløjen, hvor det i dag ikke er ualmindeligt at høre udtalelser i...


MAI er en forkortelse du måske er stødt på i den senere tid når snakken har drejet sig om den globale økonomi. MAI står for Den Multilaterale Investeringsaftale, men hvad er MAI egentligt?

AF TORKIL LAUESEN

Først lidt om baggrunden. Kapitalismen har bredt sig til de yderste kroge af kloden....


De guatemalanske sukkerproducenter sadler om, erklærer død over de paternalistiske strukturer og indfører neoliberale produktionsformer

Af Liz Oglesby

Oversat og redigeret af Janne Tynell

Det er almindeligt kendt at medlemmer af den guatemalanske forretningselite, der er gået i spidsen for moderniseringsprojekter specielt inden for sukkerindustrien, bakkede op omkring Præsident Arzu's...


"Flygtningepresset fra den 3. verdens lande med deres eksplosive befolkningstilvækst vil på baggrund af elendighed, sult og håbløshed stige voldsomt. De mest aktive grupper vil med mod, hårdnakkethed og fortvivlelse forsøge at bryde ud. De vil på alle måder, med alle midler, på trods af alle farer trænge sig på...


AF MARIE NIELSEN

People's Global Action er en meget ny organisering, som blev dannet i dagene d. 23-25 februar 1998 i Geneve i Schweiz. Fra alle dele af verden var de kommet: 300 delegerede fra 71 forskellige lande. Der var argentinske lærere, som vha. sultestrejker kæmper mod privatisering af undervisningssektoren,...


Det er i år 25 år siden, Augusto Pinochet og hans generaler styrtede Salvador Allendes demokratisk valgte regering og lagde grunden til 17 års militærdiktatur i Chile. Eller om man vil - foreløbig 25 års militærstyre, for hæren er stadig en uforholdsmæssig stor magt i dagens Chile, som er langtfra...