Gaia 20

Tema: Kvinders befrielse

Forår 1998

Redaktion: Janne Tynnell, Christine Lundgaard, Heidi Hansen, Irene Clausen og Maj-Britt Svendsen

Layout: Hasine Holstine og Gromit

Forsidefoto: Mexicogruppen

Oplag: 1200

Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

ISSN: 0908-2492

Gaia 20

December i Chiapas' højland er ensbetydende med at bønderne høster deres kaffe. I den lille landsby Acteal, nogle timers kørsel fra San Cristobal, begyndte den 22 . december som alle andre dage. Kvinderne var stået op ved solopgang, havde tændt op og tilberedt bønner og tortilla'er til mændene, som skulle...


AF: INGER V. JOHANSEN

Det er især i Sydeuropa med de svagt udviklede velfærdsstater, at ØMU-politikken har haft voldsomme sociale konsekvenser. Den rammer specielt de svage samfundsgrupper. Men der er ingen tvivl om, at kvinder i alle EU-lande i større eller mindre grad mærker følgerne af ØMU-politikken.

Den Monetære Union...


AF TONI LIVERSAGE

Under krigen i det tidligere Jugoslavien har vi næsten intet hørt om de grupper, der satte sig op mod krigsvanviddet og nægtede at lade sig manipulere af de demagogiske fjendebilleder. Men protesterne var der! Både i Serbien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina. Selv om medierne herhjemme har fokuseret på...


Kvinderne i konfliktområder og krigszoner fremstilles ofte som hjælpeløse eller passive ofre. Dette er et forvansket billede af virkeligheden. Ofte har de kvinder, som ikke deltog i krigen, været særdeles aktive med at holde sammen på familien og lokalsamfundet, og forsvaret lokalsamfundet mod dagligdagens chikanerier og angreb fra krigsherrerne, mens...


"Det er som om danske kvinder prøver at holde deres egne problemer på afstand ved at finde noget hos de andre, som de ikke synes om. De tænker, 'godt vi har vores frihed'. Men har de deres frihed?"

Evin og Dunje er to unge kvinder. Evin har boet næsten hele...


AF NAHID RIAZI, KOORDINATOR FOR KAMPAGNEN FOR IRANSKE KVINDERS RETTIGHEDER

Vi er vidne til en økonomisk og politisk højredrejning, som påvirker samfundets holdninger omkring bl.a. lighed, frihed og menneskerettigheder. Ligegyldighed omkring den elendighed, der eksisterer rundt omkring i verden er et af resultaterne af højredrejningen. Vi vænnes til at se...


"Fatimeto, kvindelig Polisario partisan."

Denne artikel bygger på et interview med fire kvinder, Selma, Meto, Mansoura og Fatimeto, som lever og kæmper Polsarios styrker i Saharaørknen.

"I dag kæmper vi mod Marokko, men hvis mændene ikke respekterer os, kommer vi til at kæmpe mod dem imorgen"

- Meto.

AF ANNA...


Kan et majsmølleprojekt være revolutionært?

AF: CHRISTINE LUNDGAARD

"Det er os, der må tvinge mændene til at ændre holdning". Det er ideen i de guatemalanske flygtningekvinders organisation Mamá Maquín, hvis projekter kan dreje sig om spædbørnshygiejne, majsmøller eller undervisning i basale menneskerettigheder. Det er derfor, bevægelsens arbejde bliver radikalt og...


Indenfor de seneste år er kvindens styrke i Mexico vokset mærkbart. Hendes stemme høres tydeligere og tydeligere for hver dag. Hun rækker en knyttet hånd i vejret og har siden 1994 råbt ¡Ya basta! - nu er det nok!, i den zapatistiske bevægelse. Hvem er hun?

Hvem er den kvinde,...


Myter og virkelighed omkring køn og kønsroller. Hvad kommer vi fra, hvor står vi nu, og hvor bevæger vi os hen?

Af Marcela Lagarde

Ifølge borgerlige historikere var det sidste årtusinde kendetegnet ved, hvad man har kaldt angsten for undergangen, for elendigheden; for de anderledes; for de store epidemier; og...