Gaia 18

Efterår 1997

Redaktionen: Janne Tynnell, Torkil Lauesen og Mads Hagen

Layout: Hasse Holst

Forsidefoto: Den colombianske guerilla FARC

Oplag: 800

Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

ISSN: 0908-2492

Gaia 18

Fokus på den kendte demokratiforkæmper overskygger den krig som SLORC-diktaturet fører mod Burmas minoriteter. Der er brug for international handling for at bryde minoriternes isolation og afmagt.

AF: PIA McKEE

At Aung San Suu Kyi er den man fokuserer på i en stor del af den danske Burmaoplysning er i...


Den 26. august skulle Fredstoget Musa Anter køre ud af Bruxelles' hovedbanegård i et særtog lejet hos Deutsche Bundesbahn. Destinationen var den kurdiske provinshovedstad Diyarbakir. Toget var opkaldt efter den myrdede kurdiske forfatter Musa Anter og dets motto var "Det er på høje tid med fred i Kurdistan. Toget kom...


Rapport fra Det andet Encuentro mod neoliberalisme og for en menneskelig verden

AF: TORKIL LAUESEN

Den globale magt vi alle lider under - neoliberalismen præger alle menneskelige relationer: sociale, økonomiske og politiske. Neoliberalismen har den konsekvens, at vi alle underlægges pengenes logik. Den isolerer os og gør os til apatiske...


AF: MEXICOGRUPPEN I IF

Tusinde af oprørere og sympatisører marcherer mod Forbundsdistriktet med krav om regeringens opfyldelse af San Andres-aftalerne og kræver militæret ud af de indianske samfund.

De 1.111 zapatister fik formelt overdraget kommandoen af 12 kommandanter fra EZLN's hemmelige revolutionære indianske komite under en ceremoni den 8. og...


Siden sidste år har fredsforhandlingerne mellem zapatister og regeringen i Mexico stået i stampe. Situationen i Chiapas truer konstant med at gå i hårdknude, militariseringen har for længst spredt sig til flere andre delstater og spændingen øges landet over. Med sommerens valg er der imidlertid basis for forandring. Partiet PRI...


Kætterske tanker om radikal forandring hinsides revolution og reform

AF: TORKIL LAUESEN

Jeg tror jeg deler en følelse med mange aktivister på venstrefløjen i disse år. Vi plages af en følelse af utilstrækkelighed. Verden trænger mere end nogen sinde til radikale forandringer. Samtidig med at kapitalismen har erobret verden, destabiliserer...


Med Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening som drivkraft var Internationalt Forum sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp med til at arrangere en studietur til Palæstina denne sommer.

Turens formål var at give et andet billede af konflikten, end den vi præsenteres for til dag lig. Turens varede 3 uger, hvoraf de to...


Israel blev grundlagt på kolonialismen. Selv om staten har eksisteret i snart 50 år, hører kolonialismen ikke fortiden til, men er såre aktuel i konflikten mellem staten Israel og palæstinenserne idag. Her spiller bosættelser en central rolle.

AF: ULRIK WAGNER

Da tankerne om oprettelsen af Israel tog form i slutningen...


For at forstå motiverne bag staten Israels dannelse, er det vigtigt at forstå zionismen.

AF: ULRIK WAGNER

Zionismen opstod i slutningen af det 19 århundrede. En af dens grundlæggere var Theodor Herzl, der var østrigsk jøde. En af de centrale antagelser i zionismen er, at alle jøder på jorden er...


Staten Israel fylder 50 år i 1998. "Tiden læger alle sår" bliver der sagt, men det har ikke været tilfældet. Der tales om fredsproces i knibe. Den generelle opfattelse er, at "nu skal alle historiske årsager bare glemmes, så der kan skabes fred". Det er nemt at påstå dette, når...