Gaia 17

Sommer 1997

Redaktionen: Lea Holm, Janne Tynnell, Mikkel Karlsen, Peter Christiansen, Irene Clausen og Torkil Lauesen

Layout: Hasse Holst 

Forsidefoto: Lene Winneche

Oplag: 1200

Tryk: Sett Off

ISSN: 0908-2492

Gaia 17

Internationalt Forum har valgt at gøre BOYKOT TYRKIET KAMPAGNEN til sin hovedaktivitet i 1997. I februar i år var IF'ere med til at danne Boykot Tyrkiet Komiteen hvis hovedformål blev formuleret som "at styrke kampen for menneskerettigheder i Tyrkiet og Kurdistan". Komiteen er et forsøg på at danne et bredt...


D. 1. juli afrejser Internationalt Forum's første solidaritetsbrigade til Cuba. Cubagruppen organiserer i samarbejde med Det Cubanske Institut for Venskab med Verdens Folk, ICAP, solidaritetsbrigaden som bærer navnet Brigada Camilo Cienfuegos 97 efter en af den cubanske revolutions kommandanter.

Brigaden vil finde sted ved byen Las Tunas i provinsen af...


AF MADS DRUD-JENSEN

Afslutningen på EU's regeringskonference i Amsterdam foregik i en by under belejring. Over 7.500 betjente havde indtaget byen for at sørge for, at topmødet kunne forløbe i fred og ro, og alle midler blev taget i brug for at forhindre protester og uroligheder. Store dele af byen...


Den eneste ret, som respekteres i verden ved århundredets afslutning, er kapitalens og kapitalejernes ret. Verden reorganiseres i en stor forretningsmæssig afpresning, hvor virksomhederne grundlæggende siger: Giv os mere og mere og mere, giv os økonomisk støtte, ellers forsvinder vi.

I går aftes, da jeg rejste hertil, læste jeg Financial...


På den ene side har vi haft femten statsledere - mænd beskyttet af den mest omfattende politioperation i nyere hollandsk historie, fuldstændigt afsondret fra folket.

På den anden side var vi samlet her til det alternative topmøde, og til en demonstration med 50.000 deltagere: march-folket sammen med arbejdere, funktionærer, arbejdsløse,...


AF MICHAEL VOSS

Over os hvælvede kirkeloftet sig. Oude Kerk selv var nærmest omsluttet af Amsterdams særegne kødmarked, og uden om igen kanalerne.

I disse omgivelser samledes aktivister og politikere fra hele Europa fire aftener for at tale, lytte og diskutere. Et socialt og økologisk Europa, et fredeligt Europa i...


Hvis vi samarbejder, er vi stærke nok til at opbygge et nyt Europa med demokratisk deltagelse, lighed, miljø-ansvarlighed og en samarbejdets økonomi, ikke konkurrencens. Det forudsætter, at vi:

- gen-regulerer varernes, kapitalens og investeringernes bevægelser gennem lovgivning og skattereform for at gøre økonomien bæredygtig og i stand til at opfylde...


Under afslutningen på EU's regeringskonference mødtes 50.000 aktivister fra hele Europa i Amsterdam for at protestere mod det Europa, som den europæiske Union repræsenterer. En broget flok af bl.a. miljøorganisationer, kvindeorganisationer, venstrefløjspartier og dele af fagbevægelsen manifesterede den folkelige modstand mod EU-toppens Europa ved en imponerende fælles demonstration med 50.000...


Hvert år mødes alle blomster et sted og taler om hvad de har gjort i det sidste år. Så giver de årets gave til den der har gjort noget godt.

Dette år holdt de deres møde hos krysantemumen og under hendes ledelse. På den aftalte dag var alle kommet, bortset...


Hebe de Bonafini er forkvinde for Mødrene fra Plaza de Mayo - de 2000 mødre til "forsvundne" modstandere af militærdiktaturet i Argentina i 70'erne. Hun og andre repræsentanter for Mødrene var også i Peru under ambassadebesættelsen og søgte at mægle. De er mødtes med Subcommandante Marcos i Chiapas-provinsen i Mexico og...