GAIA om GAIA

Når GAIAs redaktion har valgt at gøre nærværende GAIA nr. 10 til et temanummer om kvinder i verden, er den umiddelbare anledning FN's 4. kvindekonference i Beijing og Kvindeforum 1995 samme sted.

Selvom kvinderne udgør halvdelen af verdens befolkning, føder alverdens børn, udfører det meste arbejde i hjemmet og en stigende andel af det samfundsmæssigt nødvendige arbejde uden for hjemmet, så er kvinder stadig usynlige, undertrykte, uden den indflydelse deres antal berettiger dem til. Det har kvinder altid vidst men nu er denne viden, især takket være de sidste 30 års intense kvindekamp trængt helt op i verdenssamfundets top - til FN og lignende institutioner. Med den konsekvens at FN her i 1995 indkaldte til den 4. kvindekonference og dermed for en tid satte kvindespørgsmål på verdensdagsordenen.

Er kvindeundertrykkelsen mændenes skyld, religionens skyld, samfundssystemernes skyld? Dette nummer af GAIA giver ikke et endegyldigt svar men åbner flere muligheder for svar.

Kvinder over hele verden har en ting tilfælles: de diskrimineres i forhold til mændene. Men formen for undertrykkelse er vidt forskellig og hænger sammen med hvilket økonomisk-politisk udviklingsniveau, samfundet befinder sig på. Samt hvor stærkt kvindekampen står.

Men herudover har det betydning hvilken social klasse kvinden tilhører: En Margareth Thatcher, der er den uhæmmede liberalismes prominenteste talskvinde og dermed den største fjende af ligestilling og social retfærdighed, har naturligvis intet tilfælles med arbejderkvinden fra de engelske miner hvis helbred svækkes af kulstøv, hvis fagforening Thatcher forsøger at udradere, hvis børn Thatcher nægter social sikring osv. Den økonomiske undertrykkelse af kvinder betragter vi som den fundamentale årsag til at det lykkes at "holde kvinder nede" og "holde kvinder ude" . I det øjeblik, kvinderne får uddannelse, arbejde, kommer "ud i samfundet", vil det være langt sværere for systemerne og mændene at holde hende nede, og få hende til at acceptere religionernes og myternes kvindefjendske billeder. Vi må derfor satse højt på kvindernes økonomiske selvstændighed som betyder at de kan klare sig uden mændenes forsørgelse. Og så må kvinder over hele verden tage fat i det som man er begyndt at kalde "kvindernes menneskerettigheder": kvinders ret til uddannelse og job, til at bestemme over egen krop og seksualitet osv. Men at der forestår en lang og sejg kamp, det så man i Beijing.

På NGO-Forum i Beijing vrimlede det med workshops om lemlæstelse af de kvindelige kønsorganer (omskæring), handel med kvinder, prostitution osv. Det er områder af kvindeundertrykkelsen som er så voldsomme, utrolige, at det virker som et chok for os. Selvom kvinderne i 3. verdenslandene ikke ønsker at se os hvide kvinder komme anstigende med løftede pegefingre men ønsker at føre deres egne kampe, så ønsker de vores solidaritet og støtte. Den støtte må vi give, samtidig med at vi erkender vores egen undertrykkelse som kvinder i det rige Nord. Og kæde kampene sammen. 

Derfor har GAIA valgt i dette nummer af fokusere på de områder vi herhjemme ikke kender så meget til: Lemlæstelse af de kvindelige kønsorganer (omskæring), handel med kvinder ..... Ikke fordi vi ikke mener at kampen for ligeløn og arbejdskampen er vigtig. Den kommer bare i et andet nummer ...

Var det så værd at deltage i NGO-Forum i Beijing eller skulle man have boykottet konferencen - i protest mod Kinas undertrykkelse af kvinder og pigebørn - og dets grusomme udslettelse af et helt folk i Tibet? Og er det rigtigt at deltage i NGO-Forum og dermed give FN det demokratisk fernis, organisationen hungrer sådan efter? Når vi ved at FN - sine humanitære fortjenester til trods - også er begyndt at blive krigsførende magt for den imperialistiske verden, som er årsagen til de mange former for undertrykkelse vi bekæmper ...

Vi er ikke afklarede. Beijing gav en række kvindekontakter over hele verden, siger nogle kvinder. Beijing gav nye kræfter til kampen for kvinderne s menneskerettigheder, siger andre.

Vi håber at dette temanummer om Kvinder i Verden - som var inspireret af Beijing 95 - kan give nogle skub til den fortsatte internationale kvindekamp. 

Indsendte materialer bedes venligst indsendes maskinskrevet eller endnu bedre på en 3 1/5" diskette - vi kan klare alle programmer - for det meste. Disketter returneres ved ønske herom. Artikler der sendes til redaktionen vil blive modtaget med kyshånd, men vi vil forbeholde os ret til at bedømme det indsendte materiale før det lægges i spalter. Adressen står i kolofonen. Mærk det indsendte "Gaia".

GAIAs redaktion