Formidling af samfundsudvikling

To nye farvestrålende bøger fortæller om de seneste årtiers udviklinger herhjemme og i Latinamerika. GAIA bringer her en kort anmeldelse af begge bøger. 

Morten Ranum 

Det nye Latinamerika
Niels Boel & Finn Rasmussen 
Det nye Latinamerika 
Forlaget Columbus. 

I ”Det nye Latinamerika” giver Niels Boel og Finn Rasmussen deres version af, hvordan dagens gymnasieelever bør forstå kontinentet. Den almene læser må lede efter det nye ved Latinamerika, som varsles i titlen. Bogens udformning er ganske givet bestemt af kravene til undervisning i samfundsfag i gymnasiet. 

Først midtvejs i bogen finder man det, som man leder efter: det nye i Latinamerika,- et Latinamerika med en større uafhængighed af USA. USA har kastet sig blindt ind i kampen mod terror, hvilket har givet Latinamerika en kærkommen mulighed for at skabe nye demokratier. 

Forfatterne udtrykker en bekymring for kontinentets fremtid, fordi de oplever demokratierne som skrøbelige. Den demokratiske udvikling er ingen sikring imod autoritære tilbagefald, selvom de ikke opfatter det som en generel risiko. Medierne bliver fremhævet som et problem, fordi ejerforholdene mange steder knytter sig til de tidligere diktaturer.

Peter Nielsen gør i ”Velstandssamfundet” status over sin forskning. Det foregår i et ligefremt, omend kompakt sprog. Den er pakket ind, som var den en reklame for et supermarked – en genial detalje, fordi en af bogens væsentlige pointer er, at det danske samfund i stigende grad domineres af reklame og forbrug.

Velstandssamfundet er et ambitiøst og grundigt forsøg på at forstå den nyeste udvikling af vestlig kapitalisme. Titlen etablerer fra starten et interessant spil mellem velfærd og velstand, som holder læseren nysgerrig og vågen.

Velstandssamfundet
Peter Nielsen 
Velstandssamfundet 
Forlaget Frydenlund 

Peter Nielsen viser sig som en modig intellektuel, når der i bogen sidste halvdel tages livtag med Baudrillard og andre postmoderne tænkere. De har ellers altid været betragtet som marxismens fjender, men her inddrages de side om side med ikonerne Michael Hardt, Antonio Negri og Naomi Klein. Det medfører en spændende teoretisk analyse.

Begge bøger er skrevet fra et venstreorienteret perspektiv, men de forfalder aldrig til ortodokst drømmeri. Derimod bevarer de stor nøgternhed og befriende åbenhed overfor at forstå de udviklinger, de har sat sig for at beskrive.