En forudsigelig sejr

Befolkning i El Salvador brugte valget d. 16 Marts til at straffe den højreorienterede regering for den økonomiske politik der i de sidste tre år har resulteret i fyringer, massearbejdsløshed og enorme prisstigninger på dagligvarer. Venstrefløjspartiet FMLN var det eneste parti der fik nævneværdig fremgang, mens højrefløjspartiet ARENA gik kraftigt tilbage. 

Af Pelle Dragsted - Valgobservatør ved valget d. 16. marts

Om aftenen efter afslutningen af valget samledes FMLNs tilhængere foran partiets hovedkvarter i San Salvador for at sejre den store fremgang de havde opnået ved dagens valg.

Mens FMLNs ledere holdt taler fra taget af bygningen , og slagordene gjaldede i den lille gade faldt menneskene hinanden om halsen af glæde. Stemningen nåede kogepunktet da de første resultater begyndte at rulle ind fra de forskelige dele af landet.

Venstrefløjspartiet der for blot seks år siden bekrigede det USA-støttede regime kan den første maj sætte sig i borgmester stolen i El Salvadors hovedstad San Salvador, landets næststørste by Santa Ana, samt 52 andre kommuner. Det er en betydelig fremgang i forhold til de 15 kommuner som partiet måtte nøjes med ved valgene i 1994.

I parlamentet vandt FMLN syv nye pladser mens højrefløjen måtte afstå 14.

FMLNs store fremgang skal først og fremme st se på baggrund af højrefløjsregeringens økonomiske politik. Fattigdommen er eksploderet og kriminaliteten er tiltagende.

I 1996 blev der dræbt flere mennesker i forbindelse med kriminalitet end der i gennemsnit dræbtes pr. år under krigen. Og de neoliberale program mer rammer ikke kun arbejderbefolkningen. Også mellemlagene har mærket konsekvenserne af politik der tilgode ser en lille gruppe inden for handelen og den finansielle sektor. FMLN mønstrede sågar støtte fra dele af dele af det nationale borgerskab der frygter regeringens åbning af markedet for billige udenlandske varer.

En anden vigtig faktor var FMLNs klare og konkrete valgprogram. Allierede et år inden valget udgav FMLN deres socioøkonomiske program efterfulgt af programmer for parlamentet og for den kommunale politik. Programmerne lægger op til et brud med den neoliberale politik og en genopbygning af den nationale økonomi specielt med vægt på landbruget som har været regeringens blinde øje. Samtidig lover FMLN at arbejde for direkte demokrati og deltagelse i de lokale administrationer.

Regeringspartiet ARENA gennemførte på sin side en snav set valg-kampagne. Dels baseret på den sædvanlige kommunistforskrækkelse med dunkle advarsler om cubanske tilstande dels på omfattende vold og trusler mod FMLN s aktivister. Syv aktivister blev således dræbt i måned erne op til valget. FMLN svarede aldrig igen på den beskidte kampagne hvilket også har haft positiv indflydelse på resultaterne i et land hvor folk er trætte af krig og konfrontation.

Valget ændrer grundlæggende det politiske billede i El Salvador. Siden sidste valg har ARENA på nær en stemme haft det absolutte flertal i parlamentet og har på arrogant vis kun net føre den politik de havde lyst til uden at FMLN kunne stille meget op.

I det nye parlament som tiltræder den 1. maj vil der være ligevægt medlem de to store partiet FMLN og ARENA. Begge partier må lægge deres politik an på alliancer med de mindre partier i parlamentet og på vigtige spørgsmål som nedsættelse af momsen, modstanden mod dødsstraf og eftergivelse af bøndernes gæld har FMLN go de muligheder for at skabe flertal. Men først og fremmest ses valget af FMLN som et skridt på vejen mod et egentligt magt skifte ved præsident valget i 1999.

Ved en stor sejrsfest i San Salvador en uge efter valget udtalte FMLNs generalkoordinator Sanchez Cerén at det er FMLNs ind sats i kommunerne og i parlamentet der vil være afgørende for resultatet af præsident valget. Han udtalte samtidig at valget var en historisk sejr for den internationale venstrefløj og et tegn på at venstrefløjen på internationalt niveau er på vej mod et come back.

IFs El Salvador Gruppe:

Internationalt Forum har i mange år forholdt sig til og arbejdet med El Salvador.

Op gennem 80'erne spillede IF en central rolle i det omfattende danske solidaritets-arbejde med El Salvador. Efter underskrivelsen af fredsaftalerne i 1992 er såvel opmærksomheden som solidaritets- arbejd et reduceret betydeligt.

Gennem de sidste par år har en gruppe af IF-aktivister genoptaget solidaritetsarbejdet og i forbindelse med det nyligt overståede valg dannedes en egentlig El Salvador-gruppe i IF. Gruppen vil arbejde for at oplyse om udvikl ingen i El Salvador og for at støtte de progressive kræfter i det mellemamerikanske land. Hvis du er interesseret i yderligere information om FMLN og El Salvador udgav IF tre nyhedsbreve i forbindelse med indsamlingen til fordel for FMLNs valgkamp.

Du kan få nyhedsbrevene ved at henvende dig til landskontoret.

Valg resultaterne:

  1994 1995
Vælgertilslutning:    
FMLN 22,3% 33,0%
ARENA 47,1% 35,5%
Kommuner:    
FMLN 14 54
ARENA 209 159*

*ARENA vandt de fleste mindre landkommuner hvor uvidenheden og analfabetismen gør de lettere at skræmme vælgerne for at stemme på FMLN. FMLN vandt på sin side de mest industrialiserede og folketætte kommuner som San Salvador, Santa Ana, Ilopango og Soyapango.

Sammensætningen i det nye parlament:

FMLN 27

ARENA 28

PCN 11

PDC 7

PDC/PD 3

PRSC 3

PLD 2

CD 2

MU 1

Som det fremgår er fordelingen af mandater delt i tre grupper. FMLN, ARENA og en række mindre partier. Både ARENA og FMLN er afhængige af alliancer med de mindre partier.