Der er blod i din kaffe

Om 4 års strejke på Nestlé-fabrikken og mordet på Nestlé fagforeningsformanden

Nestlé er verdens største multinationale fødevarekoncern med ca. 500 fabrikker fordelt over 70 lande. Nestlé producerer mere end 8000 forskellige fødevareprodukter.

Nestlé fabrikken i Cabuyao er den ældste Nestlé fabrik i Filippinerne, og ledige job på fabrikken går traditionelt videre til arbejdernes familiemedlemmer. Næsten 800 arbejdere på fabrikken har strejket siden januar 2002. Strejken er principiel og handler om arbejdernes forsvar for tilkæmpede rettigheder. I tilfældet Nestlé Cabuyao er det den tilkæmpede pensionsordning som er på spil. ”Denne strejke er en styrkeprøve mellem Nestlé Phils. og Nestle-arbejderne. Hvis vi taber denne strejke, vil det betyde en svækkelse af alle Nestlé-arbejderne i Filippinerne, men også af hele arbejderklassen i Filippinerne”, sagde næstformanden for KMU-fagforeningen på Nestlé-fabrikken, Noel Alemania. Det er også vigtigt at huske på at i Filippinerne findes intet socialt sikringssystem. Derfor er pensionsspørgsmålet helt afgørende for de fattige familier.

Baggrund for strejken

I 1987 indledte Nestlé-arbejderne en overenskomststrejke hvis hovedkrav var en pensionsordning. Strejken blev efter 2 års kamp vundet af arbejderne da en statslig voldgiftsinstans (the National Labor Relations) i 1989 udtalte at pensionsordning er et overenskomstspørgsmål. Nestlé Phils. bragte i 1991 pensionsspørgsmålet højere op i systemet og endte i Højesteret som udtalte sig til fordel for arbejderne. Da den eksisterende overenskomst mellem Nestlé-arbejderne og Nestlé Phils. udløb i 2001, nægtede arbejdsgiverne (Nestlé) at forhandle overenskomst, medmindre arbejderne droppede pensionsspørgsmålet. Det sagde de nej til! Strejken ”skader nationens interesser”

I oktober afleverede Nestlé-arbejderne strejkevarsel. Men inden strejken trådte i kraft, udtalte en instans i Arbejds- og Erhvervsministeriet, kaldet ”DOLE” (Department of Labor and Employment) at arbejdernes strejke ville være ”skadelig for nationens interesser!. Og arbejderne blev af DOLE pålagt at gå i arbejde. Det gjorde arbejderne ikke, men det gjorde skruebrækkere under politibeskyttelse (skruebrækkerne tjener langt mindre end ”de rigtige arbejdere” og er kontraktansatte).

DOLE hvis erklærede formål er at beskytte arbejdernes interesser, viste igen sin og regeringens støtte til de multinationale selskaber - på bekostning af arbejdernes interesser.

Men ordrer fra magthaverne kommer ikke kun i form af erklæringer trykt på papir. De kommer også i form af statens voldsapparat. Nestlé-arbejdernes blokader er utallige gange blevet splittet af massive politi- og militærstyrker der har kostet mindst en arbejder livet. Deres blokade generes konstant af Nestlés private vagtværn, det filippinske politi og militære væbnede styrker. Første angreb fandt sted i 2002 og blev anført af 400 vagtfolk, vandkanoner osv., og 14 arbejdere blev såret. Et senere angreb fandt sted i juni 2003 og sårede 50 arbejdere og solidaritetsaktivister. 7 af de strejkende arbejdere er døde under strejken på grund af stress, chikane og mangel på behandling efter de voldsomme sammenstød.

Status i dag

Arbejderne fortsætter på fjerde år deres strejke. Appeldomstolen har i 2003 opfordret Nestlé-ledelsen og arbejderne til at forhandle - med henvisning til Højesterets godkendelse af at inddrage pensionsordning i overenskomsten. Trods alt dette så nægter Nestlé-Phils at forhandle og negligerer hovmodigt de filippinske institutioners udmeldinger.

Indtil da fortsætter Nestlé-arbejderne deres blokade og tænder hver mandag levende lys og laver forskellige aktiviteter foran fabrikken. Fagforeningen siger at den vil fortsætte strejken indtil Nestle-ledelsen lytter til Højesterets-kendelsen fra 1991 og genoptager overenskomstforhandlingerne.

Politisk mord på Nestlé-formand

Den 22. september sidste år blev formanden for de strejkende Nestlé-arbejdere, Diosdado ”Ka Fort” Fortuna, snigmyrdet på vej hjem, da han blev holdt op af to hætteklædte ’gunmen’ på motorcykel og dræbt med to skud bagfra. Han var en højt respekteret og elsket militant faglig leder. At det multinationale Nestlé, der i hele verden er kendt for sin fagforeningsfjendtlighed har et medansvar for mordet på Ka Fort er ingen filippinsk arbejder i tvivl om.

Nestle-arbejderne på de 6 fabrikker i Filippinerne har indledt en boykotkampagne mod Nestle-giganten under overskriften ”Der er blod i din kaffe - Boykot Nestle”. De håber at den vil brede sig til Europa.

Støt Nestle-arbejderne

Mange arbejdere i Filippinerne støtter Nestlé-arbejderne og donerer ved hver lønudbetaling 1 pesos til de strejkende Nestle-arbejdere. Også i Europa er der ved at komme gang i strejkestøttearbejdet. Noel Alemania, de strejkende arbejderes fagforeningsformand, har sammen med andre strejkende arbejdere været på rundrejse til Europa sidste år, og bl.a. i Nestle’s hjemland Schweiz fået sat gang i strejkestøttearbejdet. Det skal vi også forsøge her i Danmark.

Støttebeløb kan indbetales sådan her: Send beløb eller check til:

Kontoindehaver: Migrante Melbourne 
Bendigo Bank 
Bank nummer: 633000 
Kontonummer: 120724224

Mrk. Nestle-workers’ strike, Phil.