De revolutionære fanger er vores politiske helte

Interview med repræsentant for det tyrkiske venstrefløjsparti DHKP-C (tidl. Dev-Sol)

— DHKP-C er et marxistisk-leninistisk parti som blev grundlagt den 30. marts 1994, som afløser for organisaionen Devrimci Sol (Dev Sol) 
— DHKP-C har sin største indflydelse i storbyerne hvor man organiserer folk i Folkeråd, Arbejderråd og Funktionærråd samt arbejder aktivt inden for fagbevægelsen. Men DHKP-C er også aktiv i den væbnede kamp på landet, særligt i Kurdistan, ved Ægæerhavet og Sortehavet. 
— DHKP-C fører væbnet kamp gennem De Bevæbnede Propaganda Enheder (guerillaer).

Her følger klip af interview med DHKP-C repræsentant om de revolutionære fanger:

"De revolutionære fanger er en meget vigtig del af vores kamp. Deres beslutsomhed og mod inspirerer vores folk og vores kamp. Det centrale tema for de revolutionære fanger er modstanden. Vi kalder de revolutionære fanger for Fri Fanger. Igennem 30 års kamp i Tyrkiet har de revolutionære fanger skabt traditioner for uselviskhed og mod. To store døds-faste-strejker og adskillige sultestrejker har vist dette. De forandrer fængslerne til revolutionære akademier og steder for kollektivisme, kampvilje og modstand.

Når som helst og hvor som helst imperialismen angriber vores folk, har de fået modstanden at føle fra de revolutionære fanger.

Der er mere end 12.000 DHKP-C fanger anbragt i 650 forskellige fænglser i Tyrkiet. Hele landet er blevet omdannet til ét stort fængsel af regimet.

I de sidste 15 år har den tyrkiske stat arbejdet på at indføre en ny isolationspolitik i forhold til de revolutionære fanger, med det formål at knække fangerne. Man opbygger nye typer af fængsler med isolationsceller. De revolutionære fanger har gjort oprør mod denne politik i årevis.

Udover denne type angreb, så forsøger oligarkiet også på andre måder at nedbryde de revolutionære fanger. De nægter dem læge- og hospitalsbehandling selv når man er i yderst helbredsmæssig fare. De bruger bl.a.bureaukratiske metoder til dette formål.. Nogle af fangerne er blevet blinde, døde eller har fået kroniske sygdomme pga manglende behandling.

Kampagner i Europa kan modvirke disse forhold dramatisk. Vi appellerer derfor til alle kammerater om at følge folkets kamp i Kurdistan og Tyrkiet nøje og demonstrere jeres solidariske støtte så kraftigt som muligt. Inden det er for sent.