Danske virksomheder handler med den marokkanske besættelsesmagt

Mens Vestsaharas oprindelige befolkning udsættes for besættelsesmagtens grove overgreb, plejer danske virksomheder deres kommercielle forbindelser til marokkanske handelspartnere.

Af Janne Tynell

Det er hovedsageligt det fiskerige farvand ud for Vestsaharas kyst det drejer sig om. Hér har en række danske virksomheder inden for fiskeriet, med støtte fra EU og udenrigsministeriet, startet et storstilet handelsfremstød, der er med til at bakke op omkring den marokkanske besættelse af Vestsahara. De danske virksomheder handler nemlig udelukkende med marokkanske virksomheder, og ignorerer repræsentanterne for den oprindelige befolkning, Polisario, som stadig kæmper for et frit og selvstændigt Vestsahara.

Handelsmesser

Der er blandt andre tale om virksomhederne Mærsk, Rambøl og Matcon, Sabroe, Alfa Laval og Difta. Disse har, sammen med andre virksomheder, arbejdet målrettet for at sikre investeringsaftaler i Vestsahara. I 1996 arrangerede Dansk Industri, på eget initiativ, en handelsmesse, der skulle bane vejen for en øget handel mellem danske og marokkanske firmaer. Messen var en stor succes, og i juni i år arrangeredes endnu en messe for hele EU. Udover de danske virksomheder, der mødte talstærkt op, var det danske fødevareministerium repræsenteret ved begge messer. Da Gaia forsøgte at få en udtalelse fra fødevare- og fiskeriministeriets side, havde diverse embedsmænd og kvinder ikke meget at sige. På trods af adskillige omstillinger mellem de forskellige ministerier, var der tilsyneladende ingen der måtte komme med en politisk udtalelse om situationen i Vestsahara og ministeriets deltagelse i handelsmesser.

Skattefrie områder

Efter at Marokkanerne har gjort områderne omkring Vestsaharas store havnebyer Laayoune og Dakhla til skattefrie omrÂder, har flere af de danske og europæiske virksomheder for alvor fået blod på tanden. Marokko er i dag EUs største handelspartner indenfor fiskeri i middelhavsomrÂdet, og at dømme efter de senere års massive investeringsaftaler, bliver samarbejdet stadig tættere. Dette sker på trods af at hverken Danmark eller EU officielt anerkender Marokkos besættelse af Vestsahara. Samtidig står det i grel modsætning til at FN, i forbindelse med våbenhvilen, officielt har forpligtet sig til at arbejde for en løsning på det vestsahariske problem.

Krænkelser af menneskerettighederne

Oplysningerne om at danske virksomheder handler med besættelsesmagten i et område, hvor både Human Rights Watch og Amnesty International har peget på grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne overfor den oprindelige befolkning igennem de sidste 20 år, vidner om at dele af det danske erhvervsliv, fødevarerministeriet og EU åbenbart bakker op om hvadsomhelst, når det drejer sig om at få handelsaftaler i hus. "Når profitten går ind, går fornuften ud," fristes man til at sige.

Dette er blandt andet årsagen til at Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet i oktober måned tog fat i sagen. De bad om et samråd i Europaudvalget, og den 12. november var det udenrigsminister Niels Helveg Petersens opgave at svare på kritiske spørgsmål. Enhedslisten ønskede blandt andet at vide, hvordan udenrigsministeren ville sikre at de danske investeringer kun blev gennemført i forbindelse med afholdelsen af den længe lovede folkeafstemning. "Det lader til at Danmark fører én politik på det officielle politiske niveau, og en anden på det handelsmæssige niveau. Vi ønsker at der bringes overensstemmelse mellem den danske politik og handel "udtaler Enhedslistens folketingsmedlem. Keld Albrechtsen til Gaia.

"Det der sker med den handelsaftale, som EU har indgået med marokkanerne, er at man stjæler Vestsaharas fisk, ved eksempelvis at give Spanierne lov til at fiske løs. Dette kan på længere sigt skabe en ny kolonisering. Vi accepterer ikke at Danmark medvirker til at andre lande disponerer over Vestsahara. Derfor spurgte jeg udenrigsministeren om han havde tænkt sig at rette henvendelse til Dansk Industri. Til det svarede han, at de virksomheder, som henvender sig til udenrigsministeriet i forbindelse med handel i Vestsahara, frarådes at indgå handelsaftaler med marokkanerne. Men udenrigsministeriet har ikke tænkt sig at gå i offensiven, og selv opsøge danske virksomheder for at fraråde handel med marokkanerne. Dét mener jeg er dybt utilstrækkeligt." afslutter Keld Albrechtsen