Congos sundhedsminister Jean Baptiste Sondji: Vi må afvise Verdensbankens krav

De vestlige regeringer er meget usikre på og nervøse for hvad der mon skal ske i den nye republik Congo. Vi andre er meget nysgerrige. Derfor bringer GAIA et lille og forkortet interview med det nye Congos sundhedsminster Jean Baptiste Sondji. Han blev interviewet før magtovertagelsen af tidsskriftet International Viewpoints korrespondent.

Jean Baptiste Sondji afviser alle rygter om at den nye præsident Laurent Kabila skulle være USAs marionet.

- Da USA besluttede at deres gamle allierede Mobuto var dårlig for landet og at det var på tide at skille sig af med ham, hvad skulle vi da gøre? USAs nye holdning faldt tilfældigvis sammen med befolkningsflertallets i Zaïre. Vi kunne kun hilse USAs ændrede strategi velkommen.

- Vi er dybt påvirkede af 37 år under Mobuto og lignende nykoloniale regimer. Vi er blevet meget bevidste om de udenlandske magters negative rolle.

- Zaïres befolkning vil aldrig mere lade sig styre af marionetter og jeg er overbevist om at Kabila er bevidst om denne realitet.

Sondji hævder at årsagen til Kabilas og AFDLs fremgang er hans evne til at udtrykke folkets ønsker: bedre levestandard inden for rammerne af frihed og virkeligt demokrati.

- Befolkningens ønsker går i retning af bedre uddannelse til alle, retten til arbejde, en ordentlig sundhedssektor og gode boliger mm.

- Hvis Alliancen skal blive en succes, må den føre en politik som frem for alt sigter på at tilfredsstille disse ønsker. Dette er det centrale spørgsmål.

Samtidig er landets økonomi helt indrettet efter de udenlandske behov, tilgodeser Vestens behov for råvarer i højere grad end den tilgodeser folkets behov.

- Så det første vi må gøre, er at lave om på denne situation.

Hvad angår privatiseringer er der en international tendens til at staten trækker sig tilbage, ikke fordi de offentlige virksomheder går dårligt men fordi den nyliberale ideologi siger at staten skal gøre det. Resultatet blir sociale kriser, voksende arbejdsløshed og fattigdom.

- Dette betyder at vores land, og især Alliancen, bestemt må afvise 'de strukturelle tilpasnings planer" som påtvinges af Valutafonden og Verdensbanken.

- Dette er et grundliggende valg. Det bliver afgørende for ad hvilken vej vores land skal gå.

Interviewet er kraftigt forkortet, det findes i sin helhed på International Viewpoints hjemmeside, www.internationalen.se/sp/ivp.htm