Camilo Cienfuegos solidaritetsbrigade '97 og den 14. Verdensungdomsfestival i La Habana

D. 1. juli afrejser Internationalt Forum's første solidaritetsbrigade til Cuba. Cubagruppen organiserer i samarbejde med Det Cubanske Institut for Venskab med Verdens Folk, ICAP, solidaritetsbrigaden som bærer navnet Brigada Camilo Cienfuegos 97 efter en af den cubanske revolutions kommandanter.

Brigaden vil finde sted ved byen Las Tunas i provinsen af samme navn i perioden fra d. 3. juli til d. 24. juli og vil bestå af arbejde i landbruget om formiddagene og foredrags- og ekskursionsaktiviteter om eftermiddagene. Hvilken type landbrugsarbejde, der bliver tale om at skulle udføre ved vi endnu ikke; men det er sandsynligt, at det vil bestå i at plante boniatos (sødekartofler) eller at luge for snylteplanter i citrusplantager. Foredragene vil omhandle den aktuelle cubanske situation, cubansk historie, den cubanske økonomi, menneskerettighederne i Cuba mv., og har til formål at give den enkelte deltager en videnbaggrund til forståelse af det cubanske samfund som han/hun skal bevæge sig rundt i, i de 3 uger brigaden varer.

Der er ligeledes arrangeret møder med en af Komiteerne til Forsvar for Revolutionen, der er en masseorganisation af lokale enheder, hvis formål ved oprettelsen efter revolutionen i 1959 var at forsvare landet ved en eventuel amerikansk invasion. I tidens løb har disse CDR-komiteer dog også påtaget sig andre ansvarsområder som f.eks. af social og uddannelsesmæssig karakter.

Brigadens deltagere vil også skulle mødes med krigsveteraner fra revolutionen samt veteraner fra krigen i Angola i '80erne, hvor Cuba med succes hjalp Angola med at smide de sydafrikanske invasionsstyrker ud, ligesom der vil være besøg på skoler, børneinstitutioner og hospitaler.

Ekskursionerne omfatter endvidere en 2-dages tur til byen Santiago de Cuba, der ligger i det allersydligste Cuba. I forbindelse med besøget der, vil brigaden besøge en cubansk udkigspost over den amerikanske Guantanamó-flådebase, - et område på 254 km2 som amerikanerne har holdt besat siden revolutionen for provokationens skyld. Det var bl.a. herfra at de amerikanske invasionsstyrker satte en effektiv stopper for den demokratiske udvikling i Grenada 1983, ligesom det er herfra at den militære aktion mod Haiti føres ud i livet.

Som rosinen i pølseenden skal gruppen af brigadister i de sidste fire dage af brigaden vandre i Sierra Maestra bjergene. Sierra Maestra bjergene var fra midten af 50'erne det område, hvor Fidel Castro's guerillastyrker havde hjemme og hvorfra kamp en mod præsident Batistas regime blev ledet.

Målet med vandreturen er på et tidspunkt at nå toppen af Pico Turquino, der er øens højeste bjerg med sine 1974 m.o.h. Overnatning vil foregå i det fri og til at sikre at alle kommer såvel op som ned i hel tilstand er der engageret en lokal guide.

Brigaden er som sagt den første solidaritetsbrigade til Cuba som arrangeres i Internationalt Forurn's regi. Derfor betragter vi den også som en "prøve-tur", hvor vi får lejlighed til at se om turen skal gentages til Las Tunas-provinsen til næste år eller om der til den tid skal besøges et nyt område.

Målet er i hvert tilfælde at gøre det til en tradition i Internationalt Forum, at der hver sommer afgår en solidaritetsbrigade til Cuba - så du kan allerede godt begynde forberedelserne, herunder opsparing, till deltagelse i Cubagruppens Rejsedepartement.

Brigaden består denne første gang af 12 personer, hvoraf 6 helt ekstraordinært tilslutter sig brigaden efter ca. en uge. 11 ud af de 12 deltagere skal efter brigaden deltage i Den 14. Verdensungdomsfestival, som i år finder sted i La Habana.

Ungdomsfestivalernes historie

I 1945 efter anden verdenskrig blev World Federation of Democratic Youth (WFDY) dannet. WFDY blev dannet af og for verdens unge. Formålet var og er bl.a. at sikre verden mod imperialisme og krig. På de forskellige Verdensungdomsfestivaler kunne/kan ungdommen så knytte venskaber og diskutere hvordan ungdommen skal sikre WFDY's formål.

WFDY har den forløbne tid organiseret 13 verdensungdomsfestivaler, og nu efter 8 års pause kommer så den 14. festival.

Forberedelserne i Cuba og Danmark

Forberedelserne til den 14. festival i Cuba startede reelt for 2 år siden da Cuba arrangerede CUBA VIVE festivalen. CUBA VIVE var en prøve, for at se om verdens unge, efter de socialistiske lande i øst's sammenbrud, stadig interesserede sig for verdens problemer. Kort sagt blev CUBA VIVE afholdt for at se, om der var tilslutning til ideen om genoptagelse af festivaltraditionen. CUBA VIVE beviste, at der nu efter de socialistiske landes sammenbrud, måske mere end nogen sinde før, er brug for at unge mennesker mødes for at diskutere verdens problemer. På verdensplan er der dannet en forberedelseskomite under WFDY og i de forskellige lande er der dannet nationale forberedelseskomiteer.

I Danmark deltager en række forskellige organisationer i forberedelsen af den danske delegations deltagelse. Arbejdet her i Danmark har været præget af forskellige problemer, de vigtigste værende mangel på tid og aktivister. På trods af disse problemer består den danske delegation af 75 personer. Heraf er en del fra Internationalt Forum.

Selve festivalen

7000 unge fra hele verden vil i tidsrummet 28. juli - 5. august 1997 beskæftige sig med alt lige fra børns vilkår til kampen mod imperialismen og neofascismen, kort sagt alt, hvad der berører unge i verden i dag. Festivalens parole er WFDY's gamle parole "For anti-imperialistisk solidaritet, fred og venskab".

Der vil være en masse aktiviteter under festivalen som Internationalt Forum også vil deltage i. Da vi af gode grunde ikke kan skrive om disse aktiviteter, vil der i næste Gaia være en reportage fra festivalen.