Boykot turistrejser til Tyrkiet

Internationalt Forum har valgt at gøre BOYKOT TYRKIET KAMPAGNEN til sin hovedaktivitet i 1997. I februar i år var IF'ere med til at danne Boykot Tyrkiet Komiteen hvis hovedformål blev formuleret som "at styrke kampen for menneskerettigheder i Tyrkiet og Kurdistan". Komiteen er et forsøg på at danne et bredt forum hvor ikke kun IF, men andre organisationer, fagforeninger, enkeltpersoner mm er repræsenteret. Og hvor kampagnen ikke kun fokuserer på Kurdistan men på enhver form for undertrykkelse der udøves af den tyrkiske stat.

Boykot Tyrkiet Komiteen valgte i første omgang at arbejde med turistboykot på følgende grundlag:

Boykot turistrejser til Tyrkiet - fordi: Tyrkiet er ikke et demokrati men et militært regime. Tyrkiet fører en udryddelseskrig mod det kurdiske folk. Tyrkiet overholder ikke menneskerettighederne. "Tyrkiet arresteres, tortureres og myrdes faglige tillidsfolk, forfattere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere mm. Ja, selv børn ned til 12 år tortureres. Turistpengene blir brugt til at finansiere krigen mod kurderne. Derfor opfordrer vi til at finde et andet rejsemål.

Hvad laver vi?

Indtil videre har vi skrevet brev til 5-600 fagforeninger og anmodet om deres støtte, vi har uddelt løbesedler og opsat plakater. Vi står hver fredag kl. 16-18 foran to af de store Tyrkiet-rejsebureauer på Vester Farimagsgade 1-3 på Vesterbro i København og uddeler løbesedler på dansk og engelsk. Vi har været i lokalradioer. Vi har skrevet brev til alle rejsebureauer om i anstændighedens navn at finde andre rejsemål. Vi skriver artikler til aviserne men de optager dem ikke (endnu), bortset fra nogle få. Vi har lige lagt 'alternativ turistinformation' ind på Internettet - under overskriften: Tyrkiet er noget ganske særligt.

Vi har planer om at koordinere vores boykot-aktiviteter med tilsvarende boykot-Tyrkiet kampagner i Norge, Sverige. England, Tyskland osv.

166.000 danskere til Tyrkiet

Sidste år rejste 166.000 danskere på ferie til Tyrkiet. Tyrkiet er nr. 3 på danskernes top-ti over populære feriemål. Dette tal skal vi ændre på, måske ikke i år men så næste år og næste år igen. Men vores kampagnes succes skal ikke kun måles på økonomiske tal. Ligesom turismen ikke kun har en økonomisk men også en ideologisk funktion for Tyrkiet, nemlig at give turisterne gode ferieoplevelser og dermed tilsløre repressionen, således har vores kampagne også en ideologisk-politisk funktion. Vi ønsker gennem vores kampagne at bevidstgøre danskerne politisk om situationen i Tyrkiet og Mellemøsten, om Danmarks og EUs og USAs rolle i magtspillet i Mellemøsten hvor Tyrkiet fungerer som USAs forlængede arm. Få danskere til selv at stille spørgsmålet: Hvordan kan det være at den danske regering fører 'kritisk dialog' med Tyrkiet, når Danmark officielt fører an i boykotkampagnen i forhold til Burma selvom de to lande har meget til fælles med hensyn til overtrædelse af menneskerettigheder.

Hvad kan I gøre?

Vi skal først nu til at udbrede kampagnen på landsplan, og det kræver jeres arbejdsindsats og støtte. I kan danne lokale boykotgrupper i byerne. Til vores generalforsamling i efteråret kan I blive optaget i Boykot Tyrkiet Komiteen som lokalgrupper. I kan som enkeltpersoner uddele løbesedler, sætte plakater op, skrive læserbreve, demonstrere foran jeres lokale rejsebureauer, osv. Ring eller fax efter materialer. Allerhelst: meld jer ind som medlem af Boykot Tyrkiet Komiteen. Medlemskab: 100 kr. for 1 år, 50 kr. for ledige m.fl., 500 kr. for foreninger. Giro: 479-7558. Vi holder møde hver onsdag aften kl. 19.30 i Kulturhus Cikaden, Griffenfeldsgade 35, 2200 Kbh. N. Tlf. Internationalt Forum 3537 1888 eller mobil: 3035 9035. Fax 35371980.

IF'ere i Boykot Tyrkiet Komiteen