Aktiviteter

Mellemøstgruppen orienterer:

Mellemøstgruppens største aktivitet i de seneste måneder har været aktiviteterne i Palæstina Initiativet. Palætina Initiativet er et bredt forum bestående af enkeltpersoner og og en række organisationer og partier på venstrefløjen. Ny folder: Palæstinenserne har brug for din solidaritet Palæstina Initiativet har netop udgivet en flot informationsfolder i "vores" kendingsfarver: orange-sort-hvid. Her præsenteres vores politiske grundlag: Stop Israels terror, styrk solidariteten med palæstinenserne, israelsk tilbagetrækning fra de besatte områder, de palæstinensiske flygtningenes ret til at vende hjem. Endvidere fortælles i rids det palæstinensiske folks historie og den israelske zionismens besættelsespolitik og baggrunden for den ny intifada. Der opremses også de forskellige FN-resolutioner om den palæstinensiske konflikt. Folderen er god til at skaffe sig et hurtigt overblik over facts hvis man f.eks. vil skrive læserbreve. Den kan bestilles på Internationalt Forums landskontor: tlf. 35 37 1889 og 35 37 1888. Alle som kan tilslutte sig grundlaget er velkomne i Palæstina Initiativet.

Flot Palæstina-demonstration den 22. juni

Mange kræfter var lagt i forberedelsen af sommerens store Palæstina-demo d. 22/6 - dagen før Sankt Hans og dagen før skolefolkets sommerferie. Der var sat plakater op over store dele af hovedstaden, og vi fik i sidste øjeblik skrabet penge sammen til en flot annonce på forsiden af Information, bl.a. med økonomisk støtte fra flere SID-fagforeninger. Til demonstrationen mødte 5-600 mennesker op i strålende sol, der var fagforeningsfaner, flotte bannere og palæstinensiske flag. De skarpe talere var forfatteren Ebbe Kløvedal Reich, Holger Graversen (SD) og Jan Mathisen fra Hotel og Restauration der klart gav udtryk for at nu måtte der sanktioner til i forhold til den israelske stat, og at før der blev gjort ende på bosættelsespolitikken, blev der ingen fred. Der var også smuk digtoplæsning ved Erik Stinus og dejlig palæstinensisk folkemusik der fik børn, unge som ældre til at danse på pladsen. Vi delte vores folder ud. Alt i alt en stærk manifestation af solidariteten med det palæstinensiske folk.

Sabra og Chatila markeres den 15.-16. september

Palæstina Initiativet vil markere årsdagen for massakrerne i Sabra og Chatila i weekenden den 15.-16. september. Politisk er arrangementet aktualiseret af debatten om Sharon "slagteren fra Sabra og Chatila" - som krigsforbryder efter et tv-program i BBC. Der bliver tale om et arrangement i Medborgerhuset på Nørre Alle i København hvor vi overvejer lørdag aften at vise film, lave lysorgie på Sankt Hans Torv mm. Og om søndagen muligvis lave en høring med ofrene for massakrerne i flygtningelejrene i Sabra og Chatila. Det er alt sammen endnu på planlægningsstadiet. Men reserver allerede nu dagene i din kalender.

Colombiagruppen orienterer:

April: Besøg af Olga Marín fra FARC

FARCs internationalt ansvarlige Olga Marín besøgte IF to dage i april som led i et længere Europabesøg. Marín orienterede om fredsforhandlingerne som Danmark i foråret blev officielt involveret i gennem en international støttegruppe. På et offentligt møde fortalte Marín om FARCs politik og om gennemførelsen og konsekvenserne af USAs Plan Colombia. Pressens opmærksomhed omkring besøget var stor - Marín blev interviewet af TV-avisen, TV2-nyhederne, Politiken, Kristeligt Dagblad og Arbejderen. Maj: Offentligt møde om Plan Colombia

D. 17. maj holdt Marina Jakobsen oplæg om Plan Colombia set i et bredere latinamerikansk perspektiv. Der er mange interesserede, der vil arbejde videre i forhold til Plan Colombia. Derudover blev det planlagtt at opstarte en "urgent action"gruppe der skal reagere på de mange menneskerettighedskrænkelser.

Juni: Møde i nordisk netværk for solidaritet med Colombia På mødet i Oslo deltog organisationer fra Norge, Sverige og Danmark. Oplæg fra colombianske gæster bla. om situationen i Colombia og landets folkelige bevægelser. Diskussion om hvordan vi styrker netværket og laver fælles aktioner, eksempelvis holdes fælles aktionsdag mod Plan Colombia d. 12. oktober.

August: Opstartsmøde efter sommerferien12. oktober: Nordisk aktionsdag

Mexicogruppen orienterer:

Mexico-gruppen hovedaktivitet er Operation Dagsværks (OD) projekt 2001 og støtten til de indianske kommuners alternative uddannelsessystem i Chiapas. I den forbindelse har aktivister fra Mexico-gruppen hjulpet til med udarbejdelsen af OD’s undervisningshæfter og planlægning af efterårets kampagne på gymnasier landet over. Endvidere har vi stillet aktivister og kontakter til rådighed i forbindelse med ODs research- og studietur i Mexico i hhv. marts og juli måned.

Aktivister i gruppen fulgte zapatisternes karavane fra Chiapas til Mexico By i april, hvor zapatisterne talte i den mexicanske kongres for opfyldelse af San Andrés Aftalerne og implementeringen de oprindelige folks rettigheder og kultur i den mexicanske forfatning ud fra Freds- og Forsoningskommissionen COCOPA’s lovforslag.

I april arrangerede vi et offentligt møde i København med fokus på fire centrale temaer i den aktuelle debat om Mexico: Den nye præsident Vicente Fox’ politiske og økonomiske planer, herunder den neoliberale plan Plan Puebla-Panama; kampen mod patentering og biopirateri i Chiapas; modstanden fra neden mod globaliseringens negative konsekvenser med inspiration i zapatisternes kamp; og endelig zapatist-marchens betydning.

Vi forbereder fortsat fredsvagter til de indianske landsbyer i Chiapas. Igen truer hæren og de paramilitære grupper med angreb, og rapporter om overgreb strømmer dagligt ind fra landsbyerne, så behovet for fredsvagter er fortsat stort, idet deres tilstedeværelse er med til at hindre overgrebene.

Efteråret vil blive præget af de mange gæster fra Mexico, som inviteres til Danmark i forbindelse med ODs kampagne, der bl.a. vil omhandle teater, koncerter, filmfestival, diasshow, mexicanske murmalerier, foto- og maleriudstillinger og workshops om bl.a. traditionel indiansk naturmedicin og mad.