Internationalt Forum (IF) arbejder på at styrke det internationale solidaritetsarbejde, og det kan ses på IF´s lokalgrupper, der er i fuld firspring med en generel øget aktivitet.

GAIA har talt med to nye lokale aktivister fra henholdsvis København og Ålborg om, hvad de laver i deres lokalgruppe, og hvorfor de har valgt at være aktive i IF.

Det handler om at forandre verden

Oscar Hvelpelund er 20 år og arbejder som postbud i Ålborg. Han er ny aktivist i IFs lokalgruppe, men har været medlem i en del år før.

Jeg blev ringet op på et tidspunkt og spurgt, om jeg ville komme til møde, og derefter blev jeg aktiv. Nu er jeg blevet valgt som lokalgruppens repræsentant i IFs styrelse.

Bjørk Nørregård Andersen er ligesom Oscar ny IFaktivist. Hun er 17 år, går i 3.g og er aktivt medlem i IF’s lokalgruppe i København, hvor hun for nylig har været med til at starte det nye initiativ Aktivismeakademiet

Både Bjørk og Oscar er begge aktive i IF for at forandre verden. For Oscar handler arbejdet i IF om at skabe opmærksomhed om, hvad der foregår ude i verden, og bruge de kompetencer man har til at hjælpe andre folk.

Bjørk ser sig som værende på en slags politisk rejse, hvor hun prøver at finde ud af, hvad hendes rolle og forpligtigelse er, nu man er så privilegeret i forhold til så mange andre.

- Det handler for mig om at finde ud af, hvordan verden kan blive lige - i hvert fald hvordan man bedst arbejder i den retning.

Væk fra nødhjælpstankegangen

Bjørk valgte at blive medlem af IF efter at have været til en række møder afholdt af Internationalt Forum. Blandt andet et møde, hvor man diskuterede forskellen på NGO-arbejde versus anti-imperialistisk solidaritetsarbejde. - Det var interessante møder, og da jeg i forvejen var kritisk over for nødhjælpstankegangen, fandt jeg ud af, at jeg er enig i, at IFs måde at arbejde på bedst kan betale sig.

En ting, som Bjørk til gengæld fandt svært ved møderne, var de efterfølgende diskussioner, hvor det fortrinsvis var folk, der havde været aktive i mange år, der talte.

Det er en af grundene til, at hun sammen med ca. fem andre medlemmer af IF København er gået sammen om at lave aktivismeakademiet, hvor målgruppen fortrinsvis er helt unge aktivister, og hvor alting bliver forklaret helt fra bunden.

I første omgang har de arrangeret et forløb med oplægs- og diskussionsaftener, der sætter fokus på, hvordan man laver international solidaritet i praksis med et særligt fokus på boykot som aktionsmiddel. Blandt andet har de afholdt arrangementer med oplægsholdere fra Boykot G4S og erfaringer fra boykot mod Sydafrikas apartheid. De har også arrangeret en workshop i, hvordan man skriver læserbreve.

- På fremtidsplan har vi snakket om at gå mere ind i diskussionen om nødhjælp med en kritisk tilgang til, hvordan man hjælper fattige i verden, og samtidig se på mulige alternativer der kan tænkes mere anti-kapitalistisk og anti-imperialistisk.

Bombning af Gaza og filippinske bønder

Oscar fortæller, at lokalgruppen i Ålborg afholder planlægningsmøder minimum engang om ugen, hvor de blandt andet planlægger offentlige møder med internationale gæster.

- Her kommer folk med deres idéer til aktiviteter, og så snakker vi sammen om, hvad hele lokalgruppen kan byde ind med.

Lokalgruppens aktiviteter spænder vidt. Blandt andet har IF Ålborg haft besøg af en journalist, der var i GAZA og dækkede Israels bombeangreb. Til et andet offentligt arrangement gav repræsentanter fra den filippinske bonde- og fredsbevægelse deres erfaringer med at gøre filippinske fattige unge politisk aktive.

De offentlige arrangementer foregår forskellige steder i Ålborg, herunder et arrangement i den lokale afdeling af 3F om thailandske tekstilarbejderes kamp for bedre forhold. Noget som Oscar ser som en god måde at møde nye folk på.

Det er altid spændende at lave nogle arrangementer, hvor man møder folk, som man ellers ikke ville have snakket med. Vi håber også, at vi gennem vores aktiviteter får flere til at blive medlemmer og aktive i lokalgruppearbejdet.