50.000 EU-modstandere ryster unionen

Under afslutningen på EU's regeringskonference mødtes 50.000 aktivister fra hele Europa i Amsterdam for at protestere mod det Europa, som den europæiske Union repræsenterer. En broget flok af bl.a. miljøorganisationer, kvindeorganisationer, venstrefløjspartier og dele af fagbevægelsen manifesterede den folkelige modstand mod EU-toppens Europa ved en imponerende fælles demonstration med 50.000 deltagere den 14. juni. Deltagerne repræsenterede ikke alene de forskellige EU-lande, men også lande uden for Unionen, som i høj grad kommer til at mærke konsekvenserne af opbyggelsen af en isoleret europæisk stormagt.

I løbet af en uge var der møder og work-shops, hvor der blev formidlet budskaber og indtryk i forbindelse med EU fra hele Europa. Et alternativt topmøde, der peger fremad mod et tættere samarbejde på græsrodsplan på tværs af landene for en mere effektiv international EU-modstand.

På trods af uenigheder hvad angår strategi for EU-modstanden lykkedes det at få udsendt en fem sider lang fælles erklæring med en grundlæggende kritik af det EU, vi kender i dag, dets grundprincipper og konkrete politik.

De følgende artikler er oplevelser fra det alternative topmøde samt uddrag fra følgende artikler er oplevelser fra det alternative topmøde samt uddrag fra den fælles deklaration.