1.111 zapatister med kurs mod Mexico City

AF: MEXICOGRUPPEN I IF

Tusinde af oprørere og sympatisører marcherer mod Forbundsdistriktet med krav om regeringens opfyldelse af San Andres-aftalerne og kræver militæret ud af de indianske samfund.

De 1.111 zapatister fik formelt overdraget kommandoen af 12 kommandanter fra EZLN's hemmelige revolutionære indianske komite under en ceremoni den 8. og 9. september i San Cristobal de las Casas, hvor over 15.000 indianere fra zapatisternes baser og støtte-landsbyer var mødt op for at sende karavanen afsted.

Den motoriserede karavane kørte de 1.500 km fra San Cristobal til Mexico City i busser gennem delstaterne Oaxaca, Puebla og Morelos og gjorde undervejs holdt i forskellige byer for at "mødes med vore indianske brødre og søstre og det mexicanske civilsamfund". Hele tiden stødte flere til marchen, der ankom til Mexico City den 12. september.

I Mexico City skulle EZLN-de legationen tage del i de forberedende møder med repræsentanter fra andre organisationer op til den anden Nationale Indianske Kongres, der afholdes fra den 8. til den 12. oktober. Samtidig dannedes den nationale front, FZLN formelt i dagene fra delegationens ankomst den 13. og frem til den 16. september. Zapatisterne stod endvidere under opholdet i Mexico City til rådighed for enhver, der måtte ønske at opsøge dem med spørgsmål eller diskussion. De håbede at diskussionerne muligvis ville kunne føre til en opblødning af forholdet mellem FZLN og den anden nationale front FAC-MLN, idet grundlægge re af FAC-MLN, heriblandt Cecilia Corona, udtrykte glæde over EZLN-delegationens ankomst til Mexico D.F. og bad de to fronte søge at løse deres indbyrdes problemer.

FZLN, siger Subcomandante Marcos, fødes med ideen at afprøve om vi, EZLN og det civile samfund, sammen kan skabe og udgøre en stor bevægelse med det formål at opnå demokrati i Mexico. FZLN er ment som en civil og fredelig organisation; det er ikke EZLN's politiske arm, men et rum for politisk handling; et rum, hvor forskellige kræfter mødes ...