درباره اینترناسیونال فوروم

همبستگی میان جنبش های انقلابی

اینترناسیونال فوروم یک سازمان همبستگی ضد امپریالیستی است.ما با جنبش های جهانی مردمی که علیه امپریالیسم و نهادهای وابسته  به آن – صندوق بین المللی پول،بانک جهانی،ناتو،سازمان جهانی تجارت و غیره – مبارزه می کنند، همکاری و حمایت می کنیم.

ما برای جهانی که ثروت های موجود در ان بصورت برابر باید تقسیم شود و حق تنوع و تعیین سرنوشت در مرکزیت قرار داشته باشد،مبارزه می کنیم.در شرایط کنونی،فعالیت ما در آمریکای لاتین،خاورمیانه،آسیای جنوب شرقی و کشور باسک متمرکز می باشد.

گروه های کاری و گروه های محلی

اینترناسیونال فوروم به گروه های گوناگون کاری و محلی تقسیم شده است.گروه های کاری و محلی مسئول اکثر فعالیتها می باشند.اینترناسیونال فوروم دارای گروه های محلی در سراسر دانمارک است.علاقمندان در صورت تمایل برای فعالیت در یکی از گروه های کاری یا محلی می توانند با ما تماس بگیرند و اطلاعات بیشتری کسب نمایند.

گروه های کاری درباره شرایط مناطقی که ما فعالیت داریم اطلاع رسانی می کنند و تجربیات سازماندهی مبارزات اجتماعی و سازمانهای سیاسی را منتشر می سازند.بخشی از فعالیت های ما بشرح زیر میباشد:سخنرانی،نمایش فیلم،سازماندهی سفرهای آموزشی،برگزاری آکسیونها،جشنهای همبستگی و سمینار با شرکت مهمانهای بین المللی.

بوتیک اینترناسیونال فوروم

به بوتیک اینترناسیونال فوروم در کپنهاگ مراجعه کنید و با صرف یک قهوه از وسایل،روزنامه ها و نشریات ما دیدن نمایید.اینترناسیونال فوروم دارای یک کتابخانه مجهز و خوب است.شما می توانید تی شرت های زیبا،کتاب از سراسر دنیا و محصولات همبستگی مانند قهوه از مکزیک و روغن زیتون از فلسطین از بوتیک ما بخرید.بوتیک تمام روزهای کاری هفته از ساعت 13 تا 17 باز است.

گایا – مجله ایی برای همبستگی بین المللی

 مجله گایا توسط اینترناسیونال فوروم منتشر می شود.این مجله بر مبارزات اجتماعی و جنبش های رهایی بخش در سراسر جهان تمرکز می کند و از طریق مصاحبه،گزارش و تجزیه و تحلیل شما می توانید به آگاهی عمیقی از مسائلی که به ندرت از طریق رسانه های رسمی درج می شود،مطلع شوید.

عضویت

به عنوان عضو اینتر ناسیونال فوروم می توانید بنا بر علاقه تان در کار همبستگی شرکت بکنید.همه اعضای اینترناسیونال فوروم،مجله گایا و خبرنامه داخلی را دریافت می کنند و از کتابخانه می تواند استفاده بنمایند. حق عضویت سالیانه 100 یا 250 کرون و بصورت اختیاری می باشد.

عضویت از طریق سایت امکانپذیر است :

http://www.internationaltforum.dk/meld-dig-ind