Lydbøger over bibliotekets bøger

Concerning violence

Enkelte af bibliotekets bøger findes også som lydbøger. Listerne nedenfor er delt ind efter deres opstilling i Solidaritetsbiblioteket. Den øverste liste dækker kun Notas service E17, som er tilgængelig med login for folk med læsevanskeligheder. Den nederste liste dækker lydbøger, som er tilgængelige for alle uden login. 

Lydbøger på E17

Europa

Adams, S. (1984). Samvittighedens pris. Kbh.: Komma.
Beretning om de konsekvenser, det fik for Stanley Adams, da han som direktør for det multinationale schweiziske medicinalfirma Hoffmann-La Roche i 1973 over for EF-kommissionen afslørede firmaets ulovlige forretningsmetoder. - På omslaget: Adams mod Roche - ti års kamp mod en overmagt. Originaltitel: Roche versus Adams.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/samvittighedens-pri…

Bonde, J.-P., & Krarup, O. (1997). Grundloven og EU? Kbh.: Vindrose.
Diskussion af den danske grundlov i forhold til retsreglerne i EU samt om retsssagen, der afprøver, om tilslutningen til EU er i strid med den danske grundlov.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/grundloven-og-eu#au…

Devlin, B. (1970). Prisen for min sjæl. Gyldendal.
Om nordireren Bernadette Devlins (f. 1948) opvækst i et katolsk arbejderhjem, hendes udvikling til kristen socialist samt om hendes erfaringer som medlem af det engelske parlament.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/prisen-min-sj%C3%A6…

Kjersgaard, E. (1991). Fra Jalta til Jeltsin : Europa’s historie 1945-91. Kbh.: Headline.
Den europæiske historie efter 2. verdenskrig og de sidste års store omvæltninger i Østeuropa og samlingsbestræbelserne i Vesteuropa i et historisk perspektiv. Dækker perioden frem til augustkuppet i Sovjetunionen i 1991.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/fra-jalta-til-jelts…

Guatemala

Menchú, R. (1997). Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
Menchú, R., & Burgos-Debray, E. (1984). I, Rigoberta Menchú : an Indian woman in Guatemala. London: Verso.

Bogen rummer den personlige fortælling om en ung Guatemalansk Quiche kvinde. Den er skrevet med vidnesbyrdet som genre. Menchú beretter om det Guatemalanske folks erfaringer i årene under den 36 år lange borgerkrig. 
Findes som lydbog på dansk hos Nota, under titlen “Jeg hedder Rigoberta”: https://nota.dk/bibliotek/bog/jeg-hedder-rigobert…

Kina

Bredsdorff, J. (1978). Revolution tur/retur (1. udg.). Kbh.: Informations forlag.
Udviklingen i Kina 1967-77.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/revolution-turretur…

Myrdal, J., & Gun Kessle. (1965). Report from a Chinese village. London: Heinemann.
Myrdal, J., & Gun Kessle. (1967). Rapport från kinesisk by. Stockholm: PAN/Norstedt.

I 1962 besøgt forfatteren Jan Myrdal for første gang byen Yenan hvilket resulterede i bogen "Rapport från kinesisk by." Bogen var en positiv skildring af et alternativ til sovjetkommunismen og påvirkede billedet af Kina i såvel Sverige som i hele verden. 
Findes på dansk som lydbog hos Nota, under titlen “Fra en kinesisk folkekommune”: https://nota.dk/bibliotek/bog/fra-en-kinesisk-fol…

Kvinder

Hansen, B. (2004). En køn historie : erindringer fra kvindebevægelsen. Kbh.: Lindhardt & Ringhof.
Bente Hansen (f. 1940) fortæller om at leve med kvinder, mænd og børn midt i kvindebevægelsens brændpunkter. Det er en gennemgang af kvindesagen med udgangspunkt i hendes egne erindringer, men med særligt fokus på de årtier, hvor kvindernes krav om ligestilling bredte sig og ord som rødstrømper, basisgrupper og femølejre blev en del af det danske ordforråd. 
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/en-k%C3%B8n-histori…

Kollontaj, A. M., Fetscher, I., & Ries, M. (1974). Mit liv : Kvinde og kommunist. Kbh.: Gyldendal.
Originaltitel: Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin 
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/mit-liv-kvinde-og-k…

Laneth, P. F. (2009). Lillys Danmarkshistorie : kvindeliv i fire generationer (2. udg.). Kbh.: Gyldendal.
Fire generationer af kvinder set gennem forfatterens families livsforløb. Man får den personlige, kvindepolitiske og samfundsmæssige udvikling fra 1880erne og frem til idag.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/lillys-danmarkshist…

Latinamerika

Lohmann, J. (1984). Den mellemamerikanske drøm : Mellemamerika mellem storpolitik og revolution. Kbh.: Vindrose.
Om Mellemamerikas historie efter de spanske erobere, om de enkelte landes politiske forhold, om forholdet til USA og om de revolutionære bevægelser.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/den-mellemamerikans…

Teori

Degnbol Martinussen, J., Engberg-Pedersen, P., & Mellemfolkeligt Samvirke. (2001). Fattigdom og udvikling : grundbog om den nødvendige bistand. Kbh.: Mellemfolkeligt Samvirke.
Forfatterne giver et historisk overblik over udviklingen af den internationale bistandsindsats og en analyse af bistandens omfang, fordeling og resultater, indeholdende kritik og forslag til forbedringer af udviklingssamarbejdet.
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/fattigdom-og-udvikl…

Durkheim, É. (2000). Om den sociale arbejdsdeling. Kbh.: Hans Reitzel.
Analyser af samarbejdets og arbejdsdelingens forudsætninger og konsekvenser, styrker og svagheder og om hvordan det er muligt, at mennesker, hvis baggrund, arbejde og normer ikke længere er identiske, kan skabe et samfund med en ny kollektiv bevidsthed. 
Findes som lydbog hos Nota: https://nota.dk/bibliotek/bog/om-den-sociale-arbe…

Hardt, M., & Negri, A. (2001). Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
Om den nye verdensorden i globaliseringens tidsalder
Findes som lydbog hos Nota på dansk, under titlen “Imperiet”: https://nota.dk/bibliotek/bog/imperiet#audio

USA

Galbraith, J. K. (1992). The culture of contentment. Boston: Houghton Mifflin.
Forfatterens påvisning af, at de dybere og styrende årsager til de aktuelle økonomiske og politiske vanskeligheder i USA og andre moderne samfund er fremkomsten af en yderst selvtilfreds elite, som nu dominerer den politiske proces.
Findes som lydbog hos Nota på dansk, under titlen “Tilfredshedens tyrrani”: https://nota.dk/bibliotek/bog/tilfredshedens-tyra…

Alment tilgængelige lydbøger

Teori

Planka Nu. (2011). Trafikmaktordningen. Göteborg: Korpen Koloni.
"Vi har spelat in en ljudbok av Trafikmaktordningen, perfekt för en slö sommareftermiddag i hängmattan!"
Findes online som lydbog på svensk http://planka.nu/2012/06/26/trafikmaktordningen-s…