Beretninger fra Palæstina

Gruppebillede fra 2016-turen

Oplægget tager udgangspunkt i de studieture til Palæstina IF har deltaget i i foråret 2016 og 2017.

Lette fortællinger i form af rejseberetninger bliver springbrættet for en præsentation af forskellige centrale tematikker omkring Palæstina og besættelsen. Følgende temaer bliver bl.a. præsenteret i oplægget: bosættelser, flygtninge, ret til bevægelighed, adgang til ressourcer, mm. Temaerne kan tilrettelægges afhængigt af målgruppens interesse, og oplægget egnes både til et publikum, der savner en grundig introduktion til besættelsen og dens mange, indviklede aspekter, og til et publikum, der vil mere i dybden med emnet.

Deltagernes interesse og viden er altid udgangspunktet for oplægget.